MACHIAVELLI NICOLÓ co to jest
Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ. Co znaczy i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell.

Co to jest Nicoló Machiavelli

Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ: (1469-1527) - poeta, historyk, polityk i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell nazwał podręcznikiem dla gangsterów; Hegel na przykład uważał Machiavellego za geniusza, a Spinoza w jego dziele dostrzegł przestrogę przed tyranią. Książę zajmuje się prawie wyłącznie technicznymi kwestiami sprawowania władzy, nie cofając się przed pochwałą czynów moralnie wątpliwych, jak kłamstwo, intryga, zdrada czy przemoc, pod warunkiem ich skuteczności w utrzymaniu i rozszerzeniu władzy. Sam Machiavelli władzę traktował tylko jako środek - jego celem i ideałem była rządzona poprzez prawo republika. Jego dzieło miało stanowić bodziec do zjednoczenia Włoch. makiawelizmem zaczęto nazywać oparty na moralnym relatywizmie sposób sprawowania władzy, wedle maksymą: "Cel uświęca środki"

Definicja MONADOLOGIA:
Co to jest ustalenie metafizyki Leibniza i nazwa jego głównego dzieła, opisującego istnienie monad, ich funkcjonowanie i bycie machiavelli nicoló.
Definicja MISTYCYZM:
Co to jest religijna, stanowisko filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu machiavelli nicoló.
Definicja MAGIA:
Co to jest praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, zdolność panowania nad siłami natury dzięki zaklęć, magicznych gestów, i tym podobne; Comte uważał magię za pierwotny sposób machiavelli nicoló.

Czym jest Nicoló Machiavelli znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: