MACHIAVELLI NICOLÓ co to jest
Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ. Co znaczy i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell.

Co to jest Nicoló Machiavelli

Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ: (1469-1527) - poeta, historyk, polityk i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell nazwał podręcznikiem dla gangsterów; Hegel na przykład uważał Machiavellego za geniusza, a Spinoza w jego dziele dostrzegł przestrogę przed tyranią. Książę zajmuje się prawie wyłącznie technicznymi kwestiami sprawowania władzy, nie cofając się przed pochwałą czynów moralnie wątpliwych, jak kłamstwo, intryga, zdrada czy przemoc, pod warunkiem ich skuteczności w utrzymaniu i rozszerzeniu władzy. Sam Machiavelli władzę traktował tylko jako środek - jego celem i ideałem była rządzona poprzez prawo republika. Jego dzieło miało stanowić bodziec do zjednoczenia Włoch. makiawelizmem zaczęto nazywać oparty na moralnym relatywizmie sposób sprawowania władzy, wedle maksymą: "Cel uświęca środki"

Definicja MARKS KAROL:
Co to jest filozof, ekonomista i rewolucjonista niemiecki, twórca wspólnie z Engelsem marksizmu, kierunku filozoficznego, którego składnikami są materializm dialektyczny i materializm historyczny; twierdził, iż machiavelli nicoló.
Definicja MIŁOŚĆ:
Co to jest kojarzony z radością, czułością, namiętnością, altruizmem, miłosierdziem, poświęceniem dla drugiej osoby, ojczyzny, idei, i tym podobne; dla Platona to dążenie duszy do osiągnięcia na stałe dobra machiavelli nicoló.
Definicja MISTYCYZM ASCETYCZNY:
Co to jest średniowiecznego, zakładająca szukanie drogi do Boga, pojmowanej wg dogmatów wiary, jako wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i udręki cielesne; zwolennicy m.a. wywodzili się z państw romańskich, a za machiavelli nicoló.

Czym jest Nicoló Machiavelli znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: