MAINE BIRAN WŁAŚC MARIE co to jest
Definicja MAINE DE BIRAN, właśc. Marie François Pierre Gonth. Co znaczy francuski, twórca opartej.

Co to jest MAINE DE BIRAN, właśc. Marie François Pierre Gonth

Definicja MAINE DE BIRAN, WŁAŚC. MARIE FRANÇOIS PIERRE GONTH: (1766-1824) - polityk i filozof francuski, twórca opartej na analizie psychologicznej doktryny spirytualistycznej. Podobnie jak Kartezjusz za pierwotny fakt, od którego musi wyjść wszelka refleksja filozoficzna, uznał istnienie myślącej jaźni, nie mniej jednak twierdził, iż bezpośrednio znamy nie tylko jej treści, lecz i ją samą. Za fundamentalny przejaw wszelkiej psychicznej aktywności uważał wysiłek, który łączy w sobie wolę i opór, aspekt podmiotowy i przedmiotowy, jaźń i świat zewnętrzny. Wszystko, co wiemy, pochodzi z doświadczenia wewnętrznego, wszelakie definicje, którymi opisujemy świat zewnętrzny, powstają na drodze analizy naszej psychiki (tym, jego zdaniem, można wytłumaczyć ich aprioryczność). Maine de Biran nie stanął jednak na stanowisku fenomenalizmu; sądził, iż poznając jaźń, poznajemy byt prawdziwy, który ma naturę psychiczną - na tym polegał jego spirytualizm

Definicja MYŚL/MYŚLENIE:
Co to jest odbywający się w okresie, opierający na przetwarzaniu informacje, myśli, zazwyczaj prowadzący do założonego celu; zdaniem Platona to atrybut poznania rozumowego, mający charakter dyskursywny (przez maine de biran, właśc. marie françois pierre gonth co to jest.
Definicja MISTYCYZM SPEKULATYWNY:
Co to jest średniowiecznego mistycyzmu, zakładająca szukanie drogi do Boga przez spekulacje myślowe; zwolennicy wywodzili się zwykle z państw germańskich, a za głównego przedstawiciela uznaje się Mistrza maine de biran, właśc. marie françois pierre gonth definicja.
Definicja METODA REZOLUTYWNA:
Co to jest naukowa sposób badawcza, polegająca na analizowaniu składników badanego przedmiotu; służąca poprzez Galileusza maine de biran, właśc. marie françois pierre gonth co znaczy.

Czym jest MAINE DE BIRAN, właśc. Marie François Pierre Gonth znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: