MAINE BIRAN WŁAŚC MARIE co to jest
Definicja MAINE DE BIRAN, właśc. Marie François Pierre Gonth. Co znaczy francuski, twórca opartej.

Co to jest MAINE DE BIRAN, właśc. Marie François Pierre Gonth

Definicja MAINE DE BIRAN, WŁAŚC. MARIE FRANÇOIS PIERRE GONTH: (1766-1824) - polityk i filozof francuski, twórca opartej na analizie psychologicznej doktryny spirytualistycznej. Podobnie jak Kartezjusz za pierwotny fakt, od którego musi wyjść wszelka refleksja filozoficzna, uznał istnienie myślącej jaźni, nie mniej jednak twierdził, iż bezpośrednio znamy nie tylko jej treści, lecz i ją samą. Za fundamentalny przejaw wszelkiej psychicznej aktywności uważał wysiłek, który łączy w sobie wolę i opór, aspekt podmiotowy i przedmiotowy, jaźń i świat zewnętrzny. Wszystko, co wiemy, pochodzi z doświadczenia wewnętrznego, wszelakie definicje, którymi opisujemy świat zewnętrzny, powstają na drodze analizy naszej psychiki (tym, jego zdaniem, można wytłumaczyć ich aprioryczność). Maine de Biran nie stanął jednak na stanowisku fenomenalizmu; sądził, iż poznając jaźń, poznajemy byt prawdziwy, który ma naturę psychiczną - na tym polegał jego spirytualizm

Definicja MATERIA:
Co to jest filozoficznych; dla Platona trzecia, w okolicy idei i demiurga, powód stworzenia świata, poprzedzająca jego istnienie, wieczna, nieokreślona; wg Arystotelesa to składnik substancji, obiekt MAINE DE BIRAN, WŁAŚC. MARIE FRANÇOIS PIERRE GONTH.
Definicja MONIZM:
Co to jest pogląd filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej, jak na przykład uważał Ksenofanes, widząc w ziemi fundamentalny byt, z którego narodziły się inne, lub o naturze MAINE DE BIRAN, WŁAŚC. MARIE FRANÇOIS PIERRE GONTH.
Definicja MˇDROŚĆ:
Co to jest praw rządzących światem, zdolność rozwiązywania problemów; wg Platona jedna z czterech cnót (pozostałe to: sprawiedliwość, męstwo, panowanie nad sobą) odnosząca się do tej części duszy, którą kieruje MAINE DE BIRAN, WŁAŚC. MARIE FRANÇOIS PIERRE GONTH.

Czym jest MAINE DE BIRAN, właśc. Marie François Pierre Gonth znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: