MALEBRANCHE NICOLAS co to jest
Definicja MALEBRANCHE NICOLAS DE. Co znaczy członek zebrania oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie.

Co to jest De Nicolas Malebranche

Definicja MALEBRANCHE NICOLAS DE: (1638-1715) - filozof francuski, członek zebrania oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie próbował pogodzić poglądy św. Augustyna z filozofią Kartezjusza. Znany z oryginalnej próby wyjaśnienia kartezjuszowskiej kwestii relacji duszy do ciała. Twierdził, iż obie substancje jako zasadniczo różne, nie mogą w żaden sposób na siebie oddziaływać. Obserwowana poprzez nas zgodność aspektu psychicznego i fizycznego ( paralelizm psychofizyczny) może być tylko rezultatem boskiej interwencji. To Bóg wprawiając ciało w ruch (stąd nazwa tej koncepcji okazjonalizm) wywołuje odpowiednie zmiany w duszy i odwrotnie. Malebranche twierdził, iż ciało jako substancja absolutnie bierna nie tylko nie może działać na duszę, lecz i na inne ciała; zaprzeczał jakoby między rzeczami zachodziły żadne związki przyczynowe. Wszystko, cokolwiek się dzieje, odbywa się za sprawą Boga. Jeżeli cokolwiek poznajemy, poznajemy to również za jego sprawą. Na polu teorii poznania doszedł do poglądów istotnych, niezależnie od mechanizmu metafizycznego, jaki stworzył; odwrócił kartezjańską tezę jakoby poznanie własnej duszy i Boga cechowała jasność i wyrazistość (tylko to poznajemy, co kojarzymy jasno i wyraziście); jasno i wyraziście możemy poznać jedynie ciała, bo ich istotą jest rozciągłość. Ważniejsze prace: O poszukiwaniu prawdy, Rozmowy chrześcijańskie, Traktat o naturze i łasce, Rozmowy o metafizyce i religii, Rozmowy o śmierci

Definicja MONADA:
Co to jest niepowtarzalna w kształcie jednostka, samoistna część i obraz świata; wg Leibniza to prosta substancja składająca się na byt, pożądająca, będąca zamkniętym kosmosem ( monada nie ma okien ), obdarzona malebranche nicolas de.
Definicja MIŁOŚĆ:
Co to jest kojarzony z radością, czułością, namiętnością, altruizmem, miłosierdziem, poświęceniem dla drugiej osoby, ojczyzny, idei, i tym podobne; dla Platona to dążenie duszy do osiągnięcia na stałe dobra malebranche nicolas de.
Definicja MOKSZA:
Co to jest w hinduizmie termin mający trzy znaczenia: 1. cel praktyk religijnych, 2. przekraczanie granic istnienia, 3. uwolnienie się od następnych wcieleń malebranche nicolas de.

Czym jest De Nicolas Malebranche znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: