MALEBRANCHE NICOLAS co to jest
Definicja MALEBRANCHE NICOLAS DE. Co znaczy członek zebrania oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie.

Co to jest De Nicolas Malebranche

Definicja MALEBRANCHE NICOLAS DE: (1638-1715) - filozof francuski, członek zebrania oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie próbował pogodzić poglądy św. Augustyna z filozofią Kartezjusza. Znany z oryginalnej próby wyjaśnienia kartezjuszowskiej kwestii relacji duszy do ciała. Twierdził, iż obie substancje jako zasadniczo różne, nie mogą w żaden sposób na siebie oddziaływać. Obserwowana poprzez nas zgodność aspektu psychicznego i fizycznego ( paralelizm psychofizyczny) może być tylko rezultatem boskiej interwencji. To Bóg wprawiając ciało w ruch (stąd nazwa tej koncepcji okazjonalizm) wywołuje odpowiednie zmiany w duszy i odwrotnie. Malebranche twierdził, iż ciało jako substancja absolutnie bierna nie tylko nie może działać na duszę, lecz i na inne ciała; zaprzeczał jakoby między rzeczami zachodziły żadne związki przyczynowe. Wszystko, cokolwiek się dzieje, odbywa się za sprawą Boga. Jeżeli cokolwiek poznajemy, poznajemy to również za jego sprawą. Na polu teorii poznania doszedł do poglądów istotnych, niezależnie od mechanizmu metafizycznego, jaki stworzył; odwrócił kartezjańską tezę jakoby poznanie własnej duszy i Boga cechowała jasność i wyrazistość (tylko to poznajemy, co kojarzymy jasno i wyraziście); jasno i wyraziście możemy poznać jedynie ciała, bo ich istotą jest rozciągłość. Ważniejsze prace: O poszukiwaniu prawdy, Rozmowy chrześcijańskie, Traktat o naturze i łasce, Rozmowy o metafizyce i religii, Rozmowy o śmierci

Definicja MORALIZM:
Co to jest stanowisko zakładające wyższość dóbr moralnych nad innymi; za pierwszego wyznawcę tego poglądu uważane jest Sokratesa malebranche nicolas de.
Definicja METODA PSYCHOLOGICZNA:
Co to jest de Birana jedyna sposób pozwalająca człowiekowi przedstawić świat na podobieństwo tego, co znajduje on w sobie; wysiłek, aktywność to czynniki psychiczne, z nich wywodzi się definicja powody malebranche nicolas de.
Definicja MIŁOŚĆ:
Co to jest kojarzony z radością, czułością, namiętnością, altruizmem, miłosierdziem, poświęceniem dla drugiej osoby, ojczyzny, idei, i tym podobne; dla Platona to dążenie duszy do osiągnięcia na stałe dobra malebranche nicolas de.

Czym jest De Nicolas Malebranche znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: