MANA co to jest
Definicja MANA. Co znaczy moc, potęga, tkwiąca w ludziach, zwierzętach, przedmiotach, przejawiająca.

Co to jest Mana

Definicja MANA: w wierzeniach ludów Oceanii bezosobowa moc, potęga, tkwiąca w ludziach, zwierzętach, przedmiotach, przejawiająca się przez duchy, warunkująca regularnie ich poczynania, zachowania i podlegająca dziedziczeniu

Definicja MECHANISTYCZNA KONCEPCJA PRZYRODY:
Co to jest Kartezjusza, próbująca wyjaśnić funkcjonowanie przyrody, odkryć systemy nią sterujące; zdaniem uczonego we wszechświecie istnieje prawo zachowania ruchu, Bóg udzielił ciałom materialnym możliwości mana.
Definicja MORALNOŚĆ OTWARTA:
Co to jest zaproponowany poprzez Bergsona; jego zdaniem moralność powinna być otwarta na uniwersalne wartości, cechuje ona ludzi znakomitych, którzy umieją się wznieść powyżej podziały, obyczaje, obowiązujące mana.
Definicja MISTYCYZM ASCETYCZNY:
Co to jest średniowiecznego, zakładająca szukanie drogi do Boga, pojmowanej wg dogmatów wiary, jako wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i udręki cielesne; zwolennicy m.a. wywodzili się z państw romańskich, a za mana.

Czym jest Mana znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: