MANICHEIZM co to jest
Definicja MANICHEIZM. Co znaczy prąd religijny, którego twórcą był Pers Manicheus; jej kluczowym.

Co to jest Manicheizm

Definicja MANICHEIZM: dualistyczna teoria filozoficzna albo prąd religijny, którego twórcą był Pers Manicheus; jej kluczowym przesłaniem było rozpatrywanie istnienia świata w kategoriach dobra i zła aktualnych w formie światła i ciemności i wskazywanie człowiekowi drogi ku zbawieniu przez wyzwolenie się ze zła utożsamianego z ciałem

Definicja METODA ANALITYCZNA:
Co to jest Kartezjusza, z jednej strony podpowiadająca badaczowi sceptyczną postawę wobec badanego przedmiotu, z drugiej - pozwalająca uzyskiwać o tym przedmiocie wiedzę wyrazistą, jasną, nie pozostawiającą manicheizm.
Definicja METODA DIALEKTYCZNA:
Co to jest metodologiczne opierające na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana manicheizm.
Definicja MARKSIZM:
Co to jest koncepcja światopoglądowa Lenina stworzona na bazie materializmu dialektycznego Marksa, powstała na przełomie XIX i XX w., występująca przeciw idealizmowi, pozytywizmowi i mechanistycznej koncepcji manicheizm.

Czym jest Manicheizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: