MANICHEIZM co to jest
Definicja MANICHEIZM. Co znaczy prąd religijny, którego twórcą był Pers Manicheus; jej kluczowym.

Co to jest Manicheizm

Definicja MANICHEIZM: dualistyczna teoria filozoficzna albo prąd religijny, którego twórcą był Pers Manicheus; jej kluczowym przesłaniem było rozpatrywanie istnienia świata w kategoriach dobra i zła aktualnych w formie światła i ciemności i wskazywanie człowiekowi drogi ku zbawieniu przez wyzwolenie się ze zła utożsamianego z ciałem

Czym jest Manicheizm znaczenie w Słownik filozofia M .