MARCUSE HERBERT co to jest
Definicja MARCUSE HERBERT. Co znaczy amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii.

Co to jest Herbert Marcuse

Definicja MARCUSE HERBERT: (1898-1979) - filozof i socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji opartej na społeczeństwie konsumpcyjnym, które zniewala obywateli, nakłaniając ich do masowej konsumpcji przez mechanizm wychowawczy; wzywał ludzi do opamiętania się i wyzwolenia spod władzy przemysłowego lobby, dla którego główny jest sprzedany wyrób i zysk. Ważniejsze prace: Rozum i rewolucja, Eros i cywilizacja, Człowiek jednowymiarowy

Czym jest Herbert Marcuse znaczenie w Słownik filozofia M .