MARCUSE HERBERT co to jest
Definicja MARCUSE HERBERT. Co znaczy amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii.

Co to jest Herbert Marcuse

Definicja MARCUSE HERBERT: (1898-1979) - filozof i socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji opartej na społeczeństwie konsumpcyjnym, które zniewala obywateli, nakłaniając ich do masowej konsumpcji przez mechanizm wychowawczy; wzywał ludzi do opamiętania się i wyzwolenia spod władzy przemysłowego lobby, dla którego główny jest sprzedany wyrób i zysk. Ważniejsze prace: Rozum i rewolucja, Eros i cywilizacja, Człowiek jednowymiarowy

Definicja MAINE DE BIRAN, Właśc. Marie François Pierre Gonth:
Co to jest polityk i filozof francuski, twórca opartej na analizie psychologicznej doktryny spirytualistycznej. Podobnie jak Kartezjusz za pierwotny fakt, od którego musi wyjść wszelka refleksja filozoficzna marcuse herbert.
Definicja MOKSZA:
Co to jest w hinduizmie termin mający trzy znaczenia: 1. cel praktyk religijnych, 2. przekraczanie granic istnienia, 3. uwolnienie się od następnych wcieleń marcuse herbert.
Definicja METODA:
Co to jest naukowego mający na celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące w filozofii posiłkują się regularnie ustaleniami zaczerpniętymi z logiki; generalnie sposoby dzieli się marcuse herbert.

Czym jest Herbert Marcuse znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: