MARITAIN JACQUES co to jest
Definicja MARITAIN JACQUES. Co znaczy francuski, przedstawiciel współczesnego tomizmu, odrzucający.

Co to jest Jacques Maritain

Definicja MARITAIN JACQUES: (1882-1973) - katolicki filozof francuski, przedstawiciel współczesnego tomizmu, odrzucający irracjonalizm i scjentyzm, zaliczany do głównych wyznawców personalizmu, rozwijający koncepcję tak zwany intuicji bytu; początkowo zafascynowany filozofią Bergsona, potem filozofią Tomasza z Akwinu, dostrzegając w jego poglądach remedium na nowy, lepszy świat przez interpretowanie, a nie tłumaczenie jego poglądów w czasach, kiedy siła ducha chrześcijańskiego osłabła wskutek obecności apostazji. Maritain próbował rozgraniczyć kulturę i wiarę chrześcijańską, zwracając uwagę na ponadczasowy charakter wartości religijnych, stąd w jego pismach można dostrzec dwa definicje odnoszące się do człowieka: osoba i jednostka. Jednostka tworzy kulturę, osoba uczestniczy w religii. Ważniejsze prace: Religia i kultura, Humanizm integralny, Człowiek i kraj

Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY:
Co to jest filozoficzna Marksa i Engelsa, łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest maritain jacques co to jest.
Definicja MECHANISTYCZNA KONCEPCJA PRZYRODY:
Co to jest Kartezjusza, próbująca wyjaśnić funkcjonowanie przyrody, odkryć systemy nią sterujące; zdaniem uczonego we wszechświecie istnieje prawo zachowania ruchu, Bóg udzielił ciałom materialnym możliwości maritain jacques definicja.
Definicja METODOLOGIA:
Co to jest edukacja o metodzie wydzielona z logiki, badająca istniejące sposoby pod względem struktur, języka, przydatności, skuteczności i opisująca ich historię maritain jacques co znaczy.

Czym jest Jacques Maritain znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: