MARITAIN JACQUES co to jest
Definicja MARITAIN JACQUES. Co znaczy francuski, przedstawiciel współczesnego tomizmu, odrzucający.

Co to jest Jacques Maritain

Definicja MARITAIN JACQUES: (1882-1973) - katolicki filozof francuski, przedstawiciel współczesnego tomizmu, odrzucający irracjonalizm i scjentyzm, zaliczany do głównych wyznawców personalizmu, rozwijający koncepcję tak zwany intuicji bytu; początkowo zafascynowany filozofią Bergsona, potem filozofią Tomasza z Akwinu, dostrzegając w jego poglądach remedium na nowy, lepszy świat przez interpretowanie, a nie tłumaczenie jego poglądów w czasach, kiedy siła ducha chrześcijańskiego osłabła wskutek obecności apostazji. Maritain próbował rozgraniczyć kulturę i wiarę chrześcijańską, zwracając uwagę na ponadczasowy charakter wartości religijnych, stąd w jego pismach można dostrzec dwa definicje odnoszące się do człowieka: osoba i jednostka. Jednostka tworzy kulturę, osoba uczestniczy w religii. Ważniejsze prace: Religia i kultura, Humanizm integralny, Człowiek i kraj

Definicja MORALNOŚĆ PANÓW:
Co to jest Nietzschego to moralność reprezentowana poprzez ludzi mocnych fizycznie, duchowo, stanowczych, bezwzględnych, dostojnych, dzielnych, umiejących narzucić swą moralność innym. Zdaniem Nietzschego maritain jacques.
Definicja MAYA:
Co to jest filozofii buddyjskiej najniższy stopień poznania, w filozofii hinduskiej marzenie zasłaniające człowiekowi jego prawdziwe użytek, los; siła kosmiczna tworząca złudę rzeczywistości materialnej maritain jacques.
Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ:
Co to jest historyk, polityk i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell nazwał podręcznikiem dla gangsterów; Hegel na przykład uważał Machiavellego za geniusza, a Spinoza w jego dziele dostrzegł maritain jacques.

Czym jest Jacques Maritain znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: