MARKS KAROL co to jest
Definicja MARKS KAROL. Co znaczy rewolucjonista niemiecki, twórca wspólnie z Engelsem marksizmu.

Co to jest Karol Marks

Definicja MARKS KAROL: (1818-1883) - filozof, ekonomista i rewolucjonista niemiecki, twórca wspólnie z Engelsem marksizmu, kierunku filozoficznego, którego składnikami są materializm dialektyczny i materializm historyczny; twierdził, iż wszelakie mechanizmy historyczne wytłumaczyć można sprzeczną grą interesów ekonomicznych - te zaś wynikają z panujących stosunków produkcji, kształtowanych poprzez narastający wciąż poziom sił wytwórczych. wszelakie formy życia duchowego, instytucje, prawo, ideologie czy partie polityczne to tylko "nadbudowa" na "bazie" stosunków ekonomicznych. Pieniądze - swe kluczowe dzieło poświęcił krytyce mechanizmu kapitalistycznego, opartego, jego zdaniem, na wyzysku robotników (teoria wartości dodatkowej) poprzez właścicieli środków produkcji. Współautor Manifestu komunistycznego, filozofię rozumiał przy tym nie tyle jako narzędzie opisu rzeczywistości, ile środek wykorzystywany do jej zmiany, nie zauważając sprzeczności z inną głoszoną poprzez siebie tezą, iż to "byt ustala świadomość". Stworzony poprzez niego kierunek filozoficzny stał się ideologią partii komunistycznych, które wszędzie tam, gdzie zdobyły władzę, rządziły w sposób totalitarny, popełniając przy tym szereg zbrodni (w szczególności w Związku Radzieckim za czasów Stalina). Myśl jego, a (w szczególności zaczerpnięta od Hegla sposób dialektyczna (zdaniem Schopenhauera "destruktywna dla wszelkiej inteligencji"), pozwoliła późniejszym "wodzom rewolucji" na uzasadnienie (dzięki "historycznej konieczności") metod masowego terroru

Definicja METODA KOMPOZYTYWNA:
Co to jest naukowa sposób badawcza, polegająca na syntetycznym ujmowaniu uprzednio zanalizowanych składników badanego przedmiotu; służąca poprzez Galileusza marks karol.
Definicja METALOGIKA:
Co to jest powstała w I połowie XX w. jako badająca rolę, zadania i interpretację wyników rozwijającej się logiki, w pierwszej kolejności skupiająca się na sprawach znaczeniowych języka, którym logika się marks karol.
Definicja MAKIAWELIZM:
Co to jest politycznej opartej na przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest maksyma: Cel uświęca środki , co ma usprawiedliwiać wykorzystywanie w życiu politycznym metod nie zawsze zgodnych marks karol.

Czym jest Karol Marks znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: