MARKSIZM co to jest
Definicja MARKSIZM. Co znaczy polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu.

Co to jest Marksizm

Definicja MARKSIZM: koncepcja filozoficzno-ekonomiczno-polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, antymechanistycznego funkcjonowania materii, ujmowanie życia społecznego w kategoriach stosunków produkcji, sił wytwórczych i nadbudowy ideologicznej, postulowanie zastosowania wiedzy w praktyce ekonomicznej, gospodarczej, w polityce, służenie tą wiedzą ludziom pracy (proletariatowi)

Definicja MAKIAWELIZM:
Co to jest politycznej opartej na przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest maksyma: Cel uświęca środki , co ma usprawiedliwiać wykorzystywanie w życiu politycznym metod nie zawsze zgodnych marksizm.
Definicja MARCUSE HERBERT:
Co to jest filozof i socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji marksizm.
Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY:
Co to jest filozoficzna Marksa i Engelsa, łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest marksizm.

Czym jest Marksizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: