MARKSIZM co to jest
Definicja MARKSIZM. Co znaczy polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu.

Co to jest Marksizm

Definicja MARKSIZM: koncepcja filozoficzno-ekonomiczno-polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, antymechanistycznego funkcjonowania materii, ujmowanie życia społecznego w kategoriach stosunków produkcji, sił wytwórczych i nadbudowy ideologicznej, postulowanie zastosowania wiedzy w praktyce ekonomicznej, gospodarczej, w polityce, służenie tą wiedzą ludziom pracy (proletariatowi)

Definicja METODOLOGIA:
Co to jest edukacja o metodzie wydzielona z logiki, badająca istniejące sposoby pod względem struktur, języka, przydatności, skuteczności i opisująca ich historię marksizm co to jest.
Definicja METAFIZYKA:
Co to jest filozoficzna o tym, co wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze marksizm definicja.
Definicja METAJĘZYK:
Co to jest język wykorzystywany do opisywania języka, badający jego budowę, gramatykę, słownictwo marksizm co znaczy.

Czym jest Marksizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: