MARKSIZM co to jest
Definicja MARKSIZM. Co znaczy Lenina stworzona na bazie materializmu dialektycznego Marksa.

Co to jest Marksizm

Definicja MARKSIZM: LENINIZM - koncepcja światopoglądowa Lenina stworzona na bazie materializmu dialektycznego Marksa, powstała na przełomie XIX i XX w., występująca przeciw idealizmowi, pozytywizmowi i mechanistycznej koncepcji świata, niwelującej różnice w świecie materii; kładąca nacisk na klasowe ujmowanie edukacji, co miało oznaczać, iż myśl naukowca wyraża nie tylko jego poglądy naukowe, lecz pośrednio również jego pochodzenie klasowe, socjalne; podkreślająca znaczenie praktyki życiowej, szczególnie uprawianie polityki, uznając ją za źródło poznawcze nie mniej istotne niż edukacja; przywiązująca wielką wagę do walki przeciwieństw jako szczególnie ważnej zasady obowiązującej w przyrodzie i w życiu społecznym, będącej siłą napędową rozwoju w ogóle; podkreślająca wagę realizmu jako stanowiska poznawczego rzeczywistości, którą można poznać, ogarnąć myślą, bo sama myśl jest produktem realnego bytu, a byt można poznać dzięki zmysłów; uświadamiająca, iż poznanie nigdy się nie kończy, bo nie można poznać w pełni bytu, ponieważ poznanie to trwający nieustannie mechanizm; podkreślająca, iż materia to jedyny, samoistny, wielopostaciowy, zróżnicowany, podlegający nieustannej przemianie byt; nie ma w naturze bytów izolowanych, są jedynie byty warunkujące się wzajemnie; postęp natury przechodzi od zmian ilościowych w jakościowe za sprawą wewnętrznych sprzeczności i wzajemnych zależności zjawisk odziaływujących na siebie, na przykład człowiek tworzy kulturę, lecz kultura kształtuje człowieka, którego własnością jest świadomość

Definicja METAJĘZYK:
Co to jest język wykorzystywany do opisywania języka, badający jego budowę, gramatykę, słownictwo marksizm.
Definicja MALEBRANCHE NICOLAS DE:
Co to jest filozof francuski, członek zebrania oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie próbował pogodzić poglądy św. Augustyna z filozofią Kartezjusza. Znany z oryginalnej próby wyjaśnienia kartezjuszowskiej marksizm.
Definicja MORALIZM:
Co to jest stanowisko zakładające wyższość dóbr moralnych nad innymi; za pierwszego wyznawcę tego poglądu uważane jest Sokratesa marksizm.

Czym jest Marksizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: