MATERIA co to jest
Definicja MATERIA. Co znaczy filozoficznych; dla Platona trzecia, w okolicy idei i demiurga, powód.

Co to jest Materia

Definicja MATERIA: jedno z podstawowych pojęć filozoficznych; dla Platona trzecia, w okolicy idei i demiurga, powód stworzenia świata, poprzedzająca jego istnienie, wieczna, nieokreślona; wg Arystotelesa to składnik substancji, obiekt jednostkowy, indywidualny rzeczy, stanowiący o jej niepowtarzalnym charakterze, równocześnie nieuformowany i nieokreślony, gdzie tkwi potencja jako uzupełnienie i synonim energii; podrzędny wobec formy abstrakt, do końca niepoznawalny; dla Filona to odwiecznie istniejąca, bezkształtna, bezduszna, bezwładna potencja tego, co może z niej być, synonim Boga; dla św. Tomasza z Akwinu materia jest tym, co stanowi o indywidualnych cechach rzeczy jednostkowych, jest źródłem mnogości w substancjach, jest potencją; dla Holbacha to tworzywo o atrybutach rozciągłości, ruchliwości, podzielności, ciężkości, nieprzenikliwości, bezwładności; dla Milla to stała sposobność odbierania wrażeń; dla marksistów to tworzywo, którego atrybutem jest ruch, czas i przestrzeń; w rozumieniu filozofów XX w. to coś, czego nie ma ( Russell), widzimy jedynie jej działanie, konsekwencje, ma charakter nieciągły, o czym świadczą odkrycia w atomistyce

Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ:
Co to jest historyk, polityk i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell nazwał podręcznikiem dla gangsterów; Hegel na przykład uważał Machiavellego za geniusza, a Spinoza w jego dziele dostrzegł materia.
Definicja MORALNOŚĆ:
Co to jest zobacz etyka materia.
Definicja MĘSTWO:
Co to jest wg Platona to jedna z czterech cnót, w okolicy sprawiedliwości, mądrości, panowania nad sobą, odnosząca się do tej części duszy, którą rządzi impulsywność materia.

Czym jest Materia znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: