MATERIA co to jest
Definicja MATERIA. Co znaczy filozoficznych; dla Platona trzecia, w okolicy idei i demiurga, powód.

Co to jest Materia

Definicja MATERIA: jedno z podstawowych pojęć filozoficznych; dla Platona trzecia, w okolicy idei i demiurga, powód stworzenia świata, poprzedzająca jego istnienie, wieczna, nieokreślona; wg Arystotelesa to składnik substancji, obiekt jednostkowy, indywidualny rzeczy, stanowiący o jej niepowtarzalnym charakterze, równocześnie nieuformowany i nieokreślony, gdzie tkwi potencja jako uzupełnienie i synonim energii; podrzędny wobec formy abstrakt, do końca niepoznawalny; dla Filona to odwiecznie istniejąca, bezkształtna, bezduszna, bezwładna potencja tego, co może z niej być, synonim Boga; dla św. Tomasza z Akwinu materia jest tym, co stanowi o indywidualnych cechach rzeczy jednostkowych, jest źródłem mnogości w substancjach, jest potencją; dla Holbacha to tworzywo o atrybutach rozciągłości, ruchliwości, podzielności, ciężkości, nieprzenikliwości, bezwładności; dla Milla to stała sposobność odbierania wrażeń; dla marksistów to tworzywo, którego atrybutem jest ruch, czas i przestrzeń; w rozumieniu filozofów XX w. to coś, czego nie ma ( Russell), widzimy jedynie jej działanie, konsekwencje, ma charakter nieciągły, o czym świadczą odkrycia w atomistyce

Definicja MISTYCYZM:
Co to jest religijna, stanowisko filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu materia co to jest.
Definicja METODA REZOLUTYWNA:
Co to jest naukowa sposób badawcza, polegająca na analizowaniu składników badanego przedmiotu; służąca poprzez Galileusza materia definicja.
Definicja MORALIZM:
Co to jest stanowisko zakładające wyższość dóbr moralnych nad innymi; za pierwszego wyznawcę tego poglądu uważane jest Sokratesa materia co znaczy.

Czym jest Materia znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: