MATERIALIZM co to jest
Definicja MATERIALIZM. Co znaczy materia jest jedyną istniejącą realnie postacią bytu.

Co to jest Materializm

Definicja MATERIALIZM: stanowisko filozoficzne, głoszące, iż materia jest jedyną istniejącą realnie postacią bytu, fundamentalną substancją we wszechświecie, dającą światu sposobność jego obiektywnego istnienia, dlatego świadomość ludzka jest wobec niej wtórna, na przykład Tales z Miletu za tę substancję uważał wodę, Anaksymenes - powietrze, Heraklit z Efezu - ogień, Anaksymander - bezkres, Empedokles - korzenie wszechrzeczy (żywioły, pierwiastki), Anaksagoras - zarodki, Demokryt - atomy, Hobbes - materię będącą w ciągłym ruchu

Definicja METODA ANALITYCZNA:
Co to jest Kartezjusza, z jednej strony podpowiadająca badaczowi sceptyczną postawę wobec badanego przedmiotu, z drugiej - pozwalająca uzyskiwać o tym przedmiocie wiedzę wyrazistą, jasną, nie pozostawiającą materializm.
Definicja MARCUSE HERBERT:
Co to jest filozof i socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji materializm.
Definicja MARITAIN JACQUES:
Co to jest katolicki filozof francuski, przedstawiciel współczesnego tomizmu, odrzucający irracjonalizm i scjentyzm, zaliczany do głównych wyznawców personalizmu, rozwijający koncepcję tak zwany intuicji bytu materializm.

Czym jest Materializm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: