MATERIALIZM co to jest
Definicja MATERIALIZM. Co znaczy materia jest jedyną istniejącą realnie postacią bytu.

Co to jest Materializm

Definicja MATERIALIZM: stanowisko filozoficzne, głoszące, iż materia jest jedyną istniejącą realnie postacią bytu, fundamentalną substancją we wszechświecie, dającą światu sposobność jego obiektywnego istnienia, dlatego świadomość ludzka jest wobec niej wtórna, na przykład Tales z Miletu za tę substancję uważał wodę, Anaksymenes - powietrze, Heraklit z Efezu - ogień, Anaksymander - bezkres, Empedokles - korzenie wszechrzeczy (żywioły, pierwiastki), Anaksagoras - zarodki, Demokryt - atomy, Hobbes - materię będącą w ciągłym ruchu

Czym jest Materializm znaczenie w Słownik filozofia M .