METAETYKA co to jest
Definicja METAETYKA. Co znaczy pod względem logicznym i psychologicznym definicje, zdania, sądy.

Co to jest Metaetyka

Definicja METAETYKA: edukacja o języku etyki, analizująca pod względem logicznym i psychologicznym definicje, zdania, sądy etyczne, uprawiana poprzez różnego rodzaju szkoły, na przykład emotywistyczną (sądy wartościujące nie są sądami poznawczymi), naturalistyczną (sądy wartościujące są sądami poznawczymi, bo wartości są naturalnymi cechami rzeczy), intuicyjną (sądy wartościujące są prawdziwe, jeśli można je sprawdzić intuicyjnie)

Definicja MONADA:
Co to jest niepowtarzalna w kształcie jednostka, samoistna część i obraz świata; wg Leibniza to prosta substancja składająca się na byt, pożądająca, będąca zamkniętym kosmosem ( monada nie ma okien ), obdarzona metaetyka.
Definicja MANA:
Co to jest Oceanii bezosobowa moc, potęga, tkwiąca w ludziach, zwierzętach, przedmiotach, przejawiająca się przez duchy, warunkująca regularnie ich poczynania, zachowania i podlegająca dziedziczeniu metaetyka.
Definicja METODA ANALITYCZNA:
Co to jest Kartezjusza, z jednej strony podpowiadająca badaczowi sceptyczną postawę wobec badanego przedmiotu, z drugiej - pozwalająca uzyskiwać o tym przedmiocie wiedzę wyrazistą, jasną, nie pozostawiającą metaetyka.

Czym jest Metaetyka znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: