METODA ANALITYCZNA co to jest
Definicja METODA ANALITYCZNA. Co znaczy strony podpowiadająca badaczowi sceptyczną postawę wobec.

Co to jest Analityczna Metoda

Definicja METODA ANALITYCZNA: sposób naukowa Kartezjusza, z jednej strony podpowiadająca badaczowi sceptyczną postawę wobec badanego przedmiotu, z drugiej - pozwalająca uzyskiwać o tym przedmiocie wiedzę wyrazistą, jasną, nie pozostawiającą jakichkolwiek wątpliwości, umożliwiającą osiągnięcie tak zwany punktu archimedesowego (twierdzenia bezwzględnie pewnego). Celem stosowania tej sposoby miało być badanie przyrody w kategoriach ilościowych i geometryczno-mechanicznych, a wynikiem jej stosowania są także narodziny słynnej maksymy "Cogito ergo sum"

Czym jest Analityczna Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .