METODA DIALEKTYCZNA co to jest
Definicja METODA DIALEKTYCZNA. Co znaczy na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się.

Co to jest Dialektyczna Metoda

Definicja METODA DIALEKTYCZNA: postępowanie metodologiczne opierające na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana badaniu idei i zjawisk, zdolna ukazać badaczowi prawdę na drodze zestawiania na przykład pojęć i twierdzeń, analiz i syntez

Definicja MACH ERNST:
Co to jest i filozof austriacki; niezależnie od Avenariusa stworzył doktrynę filozoficzną zwaną empiriokrytycyzmem, będącą w pierwszym rzędzie programem oczyszczenia edukacji (w szczególności przyrodoznawstwa metoda dialektyczna.
Definicja MOŻNOŚĆ:
Co to jest wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy metoda dialektyczna.
Definicja MILL JOHN STUART:
Co to jest Jamesa Milla, polityk i filozof angielski, umiarkowany zwolennik empiryzmu w teorii poznania i logice, utylitaryzmu w etyce i liberalizmu w teorii państwa. Zaprzeczał, jakoby prawa logiczne miały metoda dialektyczna.

Czym jest Dialektyczna Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: