METODA DIALEKTYCZNA co to jest
Definicja METODA DIALEKTYCZNA. Co znaczy na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się.

Co to jest Dialektyczna Metoda

Definicja METODA DIALEKTYCZNA: postępowanie metodologiczne opierające na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana badaniu idei i zjawisk, zdolna ukazać badaczowi prawdę na drodze zestawiania na przykład pojęć i twierdzeń, analiz i syntez

Definicja MARCUSE HERBERT:
Co to jest filozof i socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji metoda dialektyczna.
Definicja MUZYKA SFER:
Co to jest wg pitagorejczyków niesłyszalna dla ucha muzyka rodząca się z ruchu sfer gwiezdnych, krążących wokół środka wszechświata metoda dialektyczna.
Definicja MORALIZM:
Co to jest stanowisko zakładające wyższość dóbr moralnych nad innymi; za pierwszego wyznawcę tego poglądu uważane jest Sokratesa metoda dialektyczna.

Czym jest Dialektyczna Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: