MIKOŁAJ KUZY co to jest
Definicja MIKOŁAJ Z KUZY. Co znaczy teolog, kardynał, filozof niemiecki okresu przejściowego.

Co to jest Kuzy Z Mikołaj

Definicja MIKOŁAJ Z KUZY: (1401-1464) - astronom, matematyk, teolog, kardynał, filozof niemiecki okresu przejściowego pomiędzy średniowieczem i renesansem, mistyk, twórca mechanizmu metafizycznego, stanowiącego połączenie pomiędzy scholastyką a nową filozofią przyrody; w myśl zawartych w nim twierdzeń rzeczywistość nie jest poznawalna dyskursywnie (w przybliżeniu poznajemy ją zmysłami i rozumem), a jedynie dzięki intuicji, która jest narzędziem pozwalającym dotrzeć do prawdy. Chociaż skłaniał się ku tradycyjnej neoplatońskiej metafizyce, zajmowały go w pierwszej kolejności sprawy przyrodnicze i epistemologiczne, co było charakterystyczne dla nowej epoki. Przyrodę traktował jako emanację Boga, zachwycał się jej doskonałością, głosząc, wbrew scholastycznej tradycji, tezę o irracjonalności bytu. Uważał, iż filozofia nie tyle odkrywa nowe prawdy, co ukazuje nam rozmiary naszej niewiedzy. Twierdził, iż możliwe jest tylko stopniowe i ograniczone poznanie. Zalecał przy tym dbanie o ścisłość w rozumowaniu, za przykład dając matematykę

Definicja MISTYCYZM ASCETYCZNY:
Co to jest średniowiecznego, zakładająca szukanie drogi do Boga, pojmowanej wg dogmatów wiary, jako wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i udręki cielesne; zwolennicy m.a. wywodzili się z państw romańskich, a za mikołaj z kuzy.
Definicja MARKS KAROL:
Co to jest filozof, ekonomista i rewolucjonista niemiecki, twórca wspólnie z Engelsem marksizmu, kierunku filozoficznego, którego składnikami są materializm dialektyczny i materializm historyczny; twierdził, iż mikołaj z kuzy.
Definicja MOLINIZM:
Co to jest hiszpańskiego jezuity Luisa de Moliny, który na drodze spekulacji myślowej próbował rozwiązać zagadnienie wszechwiedzy boskiej, konieczności łaski i wolności ludzkiej, podkreślając wysiłek człowieka mikołaj z kuzy.

Czym jest Kuzy Z Mikołaj znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: