MILL JOHN STUART co to jest
Definicja MILL JOHN STUART. Co znaczy i filozof angielski, umiarkowany zwolennik empiryzmu w teorii.

Co to jest Stuart John Mill

Definicja MILL JOHN STUART: (1806-1873) - syn Jamesa Milla, polityk i filozof angielski, umiarkowany zwolennik empiryzmu w teorii poznania i logice, utylitaryzmu w etyce i liberalizmu w teorii państwa. Zaprzeczał, jakoby prawa logiczne miały charakter aprioryczny, uważając, iż wszelakie prawdy ogólne, w tym uznawane za pewniki prawdy logiczne i matematyczne, muszą na początku zostać indukcyjnie wywiedzione z doświadczalnych prawd jednostkowych. W sprawach praktycznych zrelatywizował definicja przyjemności, na którym oparty był brytyjski utylitaryzm - rozróżnił przyjemności wyższego i niższego rzędu. Twierdził, iż lepiej być niezadowolonym Sokratesem, niż zadowolonym głupcem, czym bardzo daleko odszedł od czystego hedonizmu. Był jednak w pierwszej kolejności ogromnym obrońcą swobód obywatelskich - w swym najgłośniejszym dziele O wolności dał słowo radykalnemu i bezkompromisowemu liberalizmowi. Uważał, iż "jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie poprzez ludzkość, a swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobrona, jedynym celem, dla osiągnięcia którego ma się prawo sprawować władzę nad członkiem cywilizowanej społeczności wbrew jego woli, jest zapobieżenie krzywdzie innych". Do ważniejszych prac należą: Mechanizm logiki indukcyjnej i dedukcyjnej, O wolności, Utylitaryzm

Definicja MARITAIN JACQUES:
Co to jest katolicki filozof francuski, przedstawiciel współczesnego tomizmu, odrzucający irracjonalizm i scjentyzm, zaliczany do głównych wyznawców personalizmu, rozwijający koncepcję tak zwany intuicji bytu mill john stuart co to jest.
Definicja METODA:
Co to jest naukowego mający na celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące w filozofii posiłkują się regularnie ustaleniami zaczerpniętymi z logiki; generalnie sposoby dzieli się mill john stuart definicja.
Definicja MINIMALIZM:
Co to jest pogląd filozoficzny, określający granice poznania do tego, co uchwytne poprzez zmysły i doświadczenie mill john stuart co znaczy.

Czym jest Stuart John Mill znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: