MOLINIZM co to jest
Definicja MOLINIZM. Co znaczy jezuity Luisa de Moliny, który na drodze spekulacji myślowej próbował.

Co to jest Molinizm

Definicja MOLINIZM: pogląd teologiczny hiszpańskiego jezuity Luisa de Moliny, który na drodze spekulacji myślowej próbował rozwiązać zagadnienie wszechwiedzy boskiej, konieczności łaski i wolności ludzkiej, podkreślając wysiłek człowieka w zrozumieniu tych kwestii

Definicja MACH ERNST:
Co to jest i filozof austriacki; niezależnie od Avenariusa stworzył doktrynę filozoficzną zwaną empiriokrytycyzmem, będącą w pierwszym rzędzie programem oczyszczenia edukacji (w szczególności przyrodoznawstwa molinizm.
Definicja MECHANISTYCZNA KONCEPCJA PRZYRODY:
Co to jest Kartezjusza, próbująca wyjaśnić funkcjonowanie przyrody, odkryć systemy nią sterujące; zdaniem uczonego we wszechświecie istnieje prawo zachowania ruchu, Bóg udzielił ciałom materialnym możliwości molinizm.
Definicja MATERIALIZM HISTORYCZNY:
Co to jest i społeczeństwa, stworzona poprzez Marksa i Engelsa, uznająca, iż relacje międzyludzkie należy rozpatrywać w historycznym rozwoju i wyjaśniać je materialistycznie, tzn. w powiązaniu z konkretnymi molinizm.

Czym jest Molinizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: