MOORE GEORGE EDWARD co to jest
Definicja MOORE GEORGE EDWARD. Co znaczy z prekursorów brytyjskiej filozofii analitycznej.

Co to jest Edward George Moore

Definicja MOORE GEORGE EDWARD: (1873-1958) - filozof angielski, jeden z prekursorów brytyjskiej filozofii analitycznej, odnowiciel szkockiej szkoły "zdrowego rozsądku"; stał na stanowisku realizmu bezpośredniego; twierdził, iż poznajemy bezpośrednio same rzeczy, a nie tajemnicze fenomeny. Błąd wszelkiego idealizmu bazuje na pomieszaniu treści myśli z samym myśleniem, nie mniej jednak mimo drobiazgowych analiz Moore nie potrafił rozstrzygnąć kwestii relacji danych zmysłowych, z których - co przyznawał - złożona jest nasze poznanie, do rzeczy materialnych, będących jego obiektem - wahał się przed naiwnym uznaniem ich identyczności. Zagadnienia teoriopoznawcze interesowały go tylko wtórnie, najwięcej uwagi poświęcał etyce, zwłaszcza analizie definicje dobra. Doszedł do przekonania, iż to jest definicja proste, nieredukowalne do jakichkolwiek kategorii psychologicznych, biologicznych czy socjalnych. Z tego stanowiska krytykował w szczególności panujący w Anglii utylitaryzm, zarzucając mu tak zwany błąd naturalistyczny, a więc sprowadzanie dobra do naturalnej jakości, jaką jest przyjemność. Cechowała go skrupulatność i rzetelność; nie szukał nowej syntezy tylko drobiazgowo analizował sądy już znane, ukazując ukryte w nich nieścisłości. Pod koniec życia "prawdziwie zakłopotany" przyznał, iż po czterdziestu latach intensywnych rozmyślań nie może z absolutną pewnością rozstrzygnąć żadnej z dwóch interesujących go kwestii: ani problemu realności rzeczy materialnych, ani obiektywności istnienia dobra. I aczkolwiek dla jednych było to świadectwem porażki, to dla drugich stanowiło wzór uczciwości w uprawianiu filozofii. Jego analityczną sposobem posługiwali się od tej pory wszyscy ci, którzy chcieli uprawiać filozofię w sposób naukowy. Ważniejsze prace: Zasady etyki, Z głównych zagadnień filozofii

Definicja METAFIZYKA:
Co to jest filozoficzna o tym, co wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze moore george edward.
Definicja METODA:
Co to jest naukowego mający na celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące w filozofii posiłkują się regularnie ustaleniami zaczerpniętymi z logiki; generalnie sposoby dzieli się moore george edward.
Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY:
Co to jest filozoficzna Marksa i Engelsa, łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest moore george edward.

Czym jest Edward George Moore znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: