MOORE GEORGE EDWARD co to jest
Definicja MOORE GEORGE EDWARD. Co znaczy z prekursorów brytyjskiej filozofii analitycznej.

Co to jest Edward George Moore

Definicja MOORE GEORGE EDWARD: (1873-1958) - filozof angielski, jeden z prekursorów brytyjskiej filozofii analitycznej, odnowiciel szkockiej szkoły "zdrowego rozsądku"; stał na stanowisku realizmu bezpośredniego; twierdził, iż poznajemy bezpośrednio same rzeczy, a nie tajemnicze fenomeny. Błąd wszelkiego idealizmu bazuje na pomieszaniu treści myśli z samym myśleniem, nie mniej jednak mimo drobiazgowych analiz Moore nie potrafił rozstrzygnąć kwestii relacji danych zmysłowych, z których - co przyznawał - złożona jest nasze poznanie, do rzeczy materialnych, będących jego obiektem - wahał się przed naiwnym uznaniem ich identyczności. Zagadnienia teoriopoznawcze interesowały go tylko wtórnie, najwięcej uwagi poświęcał etyce, zwłaszcza analizie definicje dobra. Doszedł do przekonania, iż to jest definicja proste, nieredukowalne do jakichkolwiek kategorii psychologicznych, biologicznych czy socjalnych. Z tego stanowiska krytykował w szczególności panujący w Anglii utylitaryzm, zarzucając mu tak zwany błąd naturalistyczny, a więc sprowadzanie dobra do naturalnej jakości, jaką jest przyjemność. Cechowała go skrupulatność i rzetelność; nie szukał nowej syntezy tylko drobiazgowo analizował sądy już znane, ukazując ukryte w nich nieścisłości. Pod koniec życia "prawdziwie zakłopotany" przyznał, iż po czterdziestu latach intensywnych rozmyślań nie może z absolutną pewnością rozstrzygnąć żadnej z dwóch interesujących go kwestii: ani problemu realności rzeczy materialnych, ani obiektywności istnienia dobra. I aczkolwiek dla jednych było to świadectwem porażki, to dla drugich stanowiło wzór uczciwości w uprawianiu filozofii. Jego analityczną sposobem posługiwali się od tej pory wszyscy ci, którzy chcieli uprawiać filozofię w sposób naukowy. Ważniejsze prace: Zasady etyki, Z głównych zagadnień filozofii

Definicja MONTAIGNE MICHEL DE:
Co to jest filozof i humanista francuski, przedstawiciel renesansowego sceptycyzmu; zestaw jego pism wydany pod wspólnym tytułem Essais (Próby) stał się pierwowzorem nowego gatunku literackiego, eseju. Przed moore george edward.
Definicja MONIZM:
Co to jest idealizmu; pogląd filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej, jak na przykład uważał Ksenofanes, widząc w ziemi fundamentalny byt, z którego narodziły się inne, lub o moore george edward.
Definicja MESJANIZM:
Co to jest charakterystyczne dla polskiej myśli filozoficznej w I połowie XIX w. Dla Hoene-Wrońskiego oznaczało dążenie do ugruntowania się filozofii absolutnej, potrafiącej zbawiać narody. Dla Mickiewicza i moore george edward.

Czym jest Edward George Moore znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: