MOUNIER EMMANUEL co to jest
Definicja MOUNIER EMMANUEL. Co znaczy próbujący połączyć syntetycznie chrześcijaństwo z socjalizmem.

Co to jest Emmanuel Mounier

Definicja MOUNIER EMMANUEL: (1905-1950) - filozof francuski, próbujący połączyć syntetycznie chrześcijaństwo z socjalizmem. To połączenie określił jako personalizm, który miałby wyrażać "prymat osoby ludzkiej nad instytucjami zbiorowości […]" i głosić hasła typu: "być samym sobą" czy skupiać się nad polepszeniem warunków życia w społeczeństwie, propagować postawę obserwatora wydarzeń historycznych i zaangażowanego w nie uczestnika. Do ważniejszych pism zalicza się: Co tj. personalizm?, Wprowadzenie do egzystencjalizmów

Definicja MEDYTACJA:
Co to jest głęboka refleksja nad sobą mounier emmanuel.
Definicja MATERIALIZM:
Co to jest filozoficzne, głoszące, iż materia jest jedyną istniejącą realnie postacią bytu, fundamentalną substancją we wszechświecie, dającą światu sposobność jego obiektywnego istnienia, dlatego świadomość mounier emmanuel.
Definicja MENTALNOŚĆ:
Co to jest zestaw podstawowych przekonań jednostki bądź ekipy socjalnej mounier emmanuel.

Czym jest Emmanuel Mounier znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: