MOŻNOŚĆ co to jest
Definicja MOŻNOŚĆ. Co znaczy kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia.

Co to jest Możność

Definicja MOŻNOŚĆ: wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy

Definicja MYŚL/MYŚLENIE:
Co to jest odbywający się w okresie, opierający na przetwarzaniu informacje, myśli, zazwyczaj prowadzący do założonego celu; zdaniem Platona to atrybut poznania rozumowego, mający charakter dyskursywny (przez możność.
Definicja MNIEMANIE:
Co to jest przypuszczenie, myślenie pozbawione naukowej pewności, polegające się w pierwszej kolejności na subiektywnych odczuciach; dla Platona to poznanie zmysłowe możność.
Definicja MORALNOŚĆ OTWARTA:
Co to jest zaproponowany poprzez Bergsona; jego zdaniem moralność powinna być otwarta na uniwersalne wartości, cechuje ona ludzi znakomitych, którzy umieją się wznieść powyżej podziały, obyczaje, obowiązujące możność.

Czym jest Możność znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: