MOŻNOŚĆ co to jest
Definicja MOŻNOŚĆ. Co znaczy kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia.

Co to jest Możność

Definicja MOŻNOŚĆ: wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy

Definicja MUZYKA SFER:
Co to jest wg pitagorejczyków niesłyszalna dla ucha muzyka rodząca się z ruchu sfer gwiezdnych, krążących wokół środka wszechświata możność.
Definicja MISTYCYZM:
Co to jest religijna, stanowisko filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu możność.
Definicja MARCUSE HERBERT:
Co to jest filozof i socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji możność.

Czym jest Możność znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: