MOŻNOŚĆ co to jest
Definicja MOŻNOŚĆ. Co znaczy kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia.

Co to jest Możność

Definicja MOŻNOŚĆ: wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy

Definicja MARKSIZM:
Co to jest filozoficzno-ekonomiczno-polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, antymechanistycznego funkcjonowania materii, ujmowanie życia możność co to jest.
Definicja METODA INDUKCYJNA:
Co to jest stworzona najprawdopodobniej poprzez Sokratesa, polegająca na odnajdywaniu cech wspólnych wśród przykładów badanego zjawiska, na wnioskowaniu o ogólności na podstawie tego, co szczególne możność definicja.
Definicja MORALNOŚĆ PANÓW:
Co to jest Nietzschego to moralność reprezentowana poprzez ludzi mocnych fizycznie, duchowo, stanowczych, bezwzględnych, dostojnych, dzielnych, umiejących narzucić swą moralność innym. Zdaniem Nietzschego możność co znaczy.

Czym jest Możność znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: