MYŚL/MYŚLENIE co to jest
Definicja MYŚL/MYŚLENIE. Co znaczy opierający na przetwarzaniu informacje, myśli, zazwyczaj.

Co to jest Myślenie Myśl

Definicja MYŚL/MYŚLENIE: mechanizm odbywający się w okresie, opierający na przetwarzaniu informacje, myśli, zazwyczaj prowadzący do założonego celu; zdaniem Platona to atrybut poznania rozumowego, mający charakter dyskursywny (przez rozumowanie dochodzi się do prawdy) i intuicyjny (myśl styka się bezpośrednio z obiektem); inni myślenie ujmowali metaforycznie, na przykład jako "mowę wewnętrzną" ( Hobbes), "zajmowanie się "obiektami intelektu"" ( Locke); dla Kanta była to działalność refleksyjna ("Myśleć to sądzić"); dla Pascala - owoc refleksji; dla Spinozy myśl, w okolicy rzeczy, jest dowodem na istnienie Boga, ponieważ z niego się wywodzi

Definicja METODA ELENKTYCZNA:
Co to jest wg Sokratesa sposób zbijania argumentów w okresie dyskusji, polegająca na doprowadzeniu czyjegoś rozumowania do absurdu, aby zdemaskować czyjąś pozorną wiedzę myśl/myślenie.
Definicja METAFIZYKA:
Co to jest filozoficzna o tym, co wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze myśl/myślenie.
Definicja MORALNOŚĆ:
Co to jest zobacz etyka myśl/myślenie.

Czym jest Myślenie Myśl znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: