MYŚL/MYŚLENIE co to jest
Definicja MYŚL/MYŚLENIE. Co znaczy opierający na przetwarzaniu informacje, myśli, zazwyczaj.

Co to jest Myślenie Myśl

Definicja MYŚL/MYŚLENIE: mechanizm odbywający się w okresie, opierający na przetwarzaniu informacje, myśli, zazwyczaj prowadzący do założonego celu; zdaniem Platona to atrybut poznania rozumowego, mający charakter dyskursywny (przez rozumowanie dochodzi się do prawdy) i intuicyjny (myśl styka się bezpośrednio z obiektem); inni myślenie ujmowali metaforycznie, na przykład jako "mowę wewnętrzną" ( Hobbes), "zajmowanie się "obiektami intelektu"" ( Locke); dla Kanta była to działalność refleksyjna ("Myśleć to sądzić"); dla Pascala - owoc refleksji; dla Spinozy myśl, w okolicy rzeczy, jest dowodem na istnienie Boga, ponieważ z niego się wywodzi

Definicja MAINE DE BIRAN, właśc. Marie François Pierre Gonth:
Co to jest filozof francuski, twórca opartej na analizie psychologicznej doktryny spirytualistycznej. Podobnie jak Kartezjusz za pierwotny fakt, od którego musi wyjść wszelka refleksja filozoficzna, uznał MYŚL/MYŚLENIE.
Definicja MINIMALIZM:
Co to jest pogląd filozoficzny, określający granice poznania do tego, co uchwytne poprzez zmysły i doświadczenie MYŚL/MYŚLENIE.
Definicja MARCUSE HERBERT:
Co to jest socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji opartej na MYŚL/MYŚLENIE.

Czym jest Myślenie Myśl znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: