NATORP PAUL co to jest
Definicja NATORP PAUL. Co znaczy przedstawiciel zapoczątkowanej poprzez Cohena szkoły marburskiej.

Co to jest Paul Natorp

Definicja NATORP PAUL: (1854-1924) - filozof niemiecki, przedstawiciel zapoczątkowanej poprzez Cohena szkoły marburskiej, charakteryzującej się skrajnym racjonalizmem, aczkolwiek w założeniach miała nawiązywać do myśli Kanta (który poznanie wywodził z "dwóch pni" - rozumowego i zmysłowego). Natorp starał się wyjaśnić zawiłości stylu Cohena, częściej niż on nawiązywał do poglądów współczesnych mu filozofów i do zdobyczy nauk szczegółowych, próbując interpretować je w myśl założeń własnej szkoły. Więcej miejsca poświęcał także etyce, gdzie mimo charakterystycznego dla całej szkoły aprioryzmu i idealizmu, głosił bliskie koncepcjom Marksa, socjalistyczne poglądy

Definicja NEW AGE:
Co to jest współczesny ruch kulturowy, mający swe korzenie w ruchach hippisowskich przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nawiązujący równocześnie do szeroko pojętej kultury azjatyckiej, co natorp paul.
Definicja NATURA:
Co to jest starożytnych Greków słowo oznaczał rozrastanie się , stawanie się ; to, co jest od początku w przyrodzie, co nie ulega w niej zmianie; prawo, zasada rządząca przyrodą utożsamiana z ładem kosmicznym natorp paul.
Definicja NEOKRYTYCYZM:
Co to jest przypisywane Renouvierowi, odwołujące się częściowo do filozofii Kanta, a częściowo do filozofii Hume´a, zawierające tezy o istnieniu jedynie zjawisk i niczego poza nimi (fenomenizm), uznające, iż natorp paul.

Czym jest Paul Natorp znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: