NATURA co to jest
Definicja NATURA. Co znaczy oznaczał rozrastanie się , stawanie się ; to, co jest od początku w.

Co to jest Natura

Definicja NATURA: przyroda; dla starożytnych Greków słowo oznaczał "rozrastanie się", "stawanie się"; to, co jest od początku w przyrodzie, co nie ulega w niej zmianie; prawo, zasada rządząca przyrodą utożsamiana z ładem kosmicznym; stoicy uważali naturę za rozumny, harmonijny, boski twór, dlatego człowiek powinien się na niej wzorować, umieć z nią współżyć, ponieważ życie zgodne z naturą to życie szczęśliwe i rozumne; Rousseau rozumiał ją jako stan pierwotny, najlepszy, poprzedzający cywilizację, nieskażony kulturotwórczą działalnością człowieka, gdzie życie ma charakter indywidualny, a nie socjalny, a główną wartością jest równość pomiędzy ludźmi

Definicja NEOKANTYZM:
Co to jest filozoficzne rozpowszechnione w II połowie. XIX w. w Niemczech, podkreślające znaczenie teorii poznania rozumianej w duchu filozofii Kanta, będącej reakcją na rozpowszechniony wówczas idealizm Hegla natura.
Definicja NAUKI IDIOGRAFICZNE:
Co to jest niemieckiego uczonego Windelbanda to edukacji zajmujące się faktami, poszukujące i badające to, co jest jednostkowe, jednorazowe, indywidualne i z tego powodu będące bliżej rzeczywistości; do tych natura.
Definicja NOEMAT:
Co to jest przedmiotowy korelat noezy; treść myśli, zdania, jak u Husserla natura.

Czym jest Natura znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: