NAUKA co to jest
Definicja NAUKA. Co znaczy polegająca na zajmowaniu się tylko faktami, ich poznawaniem.

Co to jest Nauka

Definicja NAUKA: wg Comte´a to działalność człowieka polegająca na zajmowaniu się tylko faktami, ich poznawaniem, opracowywaniem, ujawnianiem związków pomiędzy nimi, przewidywaniem następstw z nich wynikających; z racji na stopień jej skomplikowania i chronologię rozwoju Comte dzielił naukę na matematykę, astronomię, fizykę, chemię, biologię, socjologię; inny podział podkreśla jej charakter ogólny, stąd mamy edukacji abstrakcyjne i konkretne, humanistyczne i ścisłe, o przyrodzie i o człowieku, analityczne i porównawcze

Definicja NAUKI NOMOTETYCZNE:
Co to jest edukacji ustalające prawa ogólne, poszukujące tego, co wielorakie, wielokrotnie się powtarzające, generalizujące i ustalające prawa; do tych nauk zaliczył edukacji abstrakcyjne, na przykład nauka.
Definicja NEWMAN JOHN HENRY:
Co to jest angielski filozof, teolog i duchowny, który porzucił anglikanizm na rzecz katolicyzmu. Twierdził, iż prawdziwa jest tylko wiedza konkretna - z kolei operująca abstrakcjami wiedza pojęciowa, której nauka.
Definicja NOUS:
Co to jest termin stosowany poprzez Anaksagorasa na ustalenie ruchu; Platon nazywał tak rozumną część duszy nauka.

Czym jest Nauka znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: