NAUKI NOMOTETYCZNE co to jest
Definicja NAUKI NOMOTETYCZNE. Co znaczy prawa ogólne, poszukujące tego, co wielorakie, wielokrotnie.

Co to jest Nomotetyczne Nauki

Definicja NAUKI NOMOTETYCZNE: wg Windelbanda to edukacji ustalające prawa ogólne, poszukujące tego, co wielorakie, wielokrotnie się powtarzające, generalizujące i ustalające prawa; do tych nauk zaliczył edukacji abstrakcyjne, na przykład przyrodnicze

Definicja NEOSCHOLASTYKA:
Co to jest dziewiętnastowiecznej encykliki Leona XIII, odnowiona postać scholastyki, nosząca także miano neotomizmu; u jej podstaw tkwi przekonanie, iż można pogodzić ze sobą wiarę i rozum, objawienie i naukę nauki nomotetyczne.
Definicja NEOPOZYTYWIZM:
Co to jest filozoficzna, która pojawiła się w I połowie XX w., nawiązująca do pozytywizmu Comte´a, jej inicjatorami byli niemieccy profesorowie Schlick i Carnap, tworzący z innymi tak zwany Koło Wiedeńskie nauki nomotetyczne.
Definicja NEOKRYTYCYZM:
Co to jest przypisywane Renouvierowi, odwołujące się częściowo do filozofii Kanta, a częściowo do filozofii Hume´a, zawierające tezy o istnieniu jedynie zjawisk i niczego poza nimi (fenomenizm), uznające, iż nauki nomotetyczne.

Czym jest Nomotetyczne Nauki znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: