NEOKANTYZM co to jest
Definicja NEOKANTYZM. Co znaczy rozpowszechnione w II połowie. XIX w. w Niemczech, podkreślające.

Co to jest Neokantyzm

Definicja NEOKANTYZM: stanowisko filozoficzne rozpowszechnione w II połowie. XIX w. w Niemczech, podkreślające znaczenie teorii poznania rozumianej w duchu filozofii Kanta, będącej reakcją na rozpowszechniony wówczas idealizm Hegla; kluczowymi propagatorami neokantyzmu byli między innymi Helmholz, Fischer, Liebmann, Lange, którzy w swych wystąpieniach podkreślali, iż uprawianie filozofii należy rozpoczynać od krytyki poznania, iż należy zrezygnować z teorii bytu, ponieważ poznanie ma charakter subiektywny; poznanie nie może wyjść poza granice doświadczenia, ponieważ doświadczenie jest czymś złożonym, a nie tylko zbiorem faktów postrzeganych poprzez człowieka; istnieje dwojaka rzeczywistość: zewnętrzna (postrzegana zmysłami) i wewnętrzna (uruchamiana poprzez jaźń), co dowodzi istnienia świata materii i ducha; iż za wiedzę uznaje się tylko to, co skonstruuje umysł; pewne terminy filozoficzne, uznane od wieków, należy dziś rozumieć odmiennie, na przykład "poznawanie" należy rozumieć jako mechanizm, gdzie umysł kształtuje elementy, "doświadczenie" jako szukanie wewnętrznej zgodności zjawisk z wymogami umysłu, "filozofię" jako naukę o poznaniu, "poznanie" jako analizę tego, jak ono jest możliwe, jakie są jego warunki, założenia, i tak dalej; mechanizm "poznania" przebiega w czterech fazach: 1. wiara, iż to, co widzimy, jest prawdą; 2. edukacja koryguje wiarę; 3. filozofowie krytycznie korygują naukę; 4. umysł dąży do przeciwstawiania rzeczy zjawiskom

Definicja NADCZŁOWIEK:
Co to jest Nietzschego to ideał człowieka, którego można wyhodować , obdarzony siłą biologiczną, duchową, cechami doskonałości, żywotnością, twardością i dostojnością. Zmaterializuje się, gdy ludzkość powróci neokantyzm.
Definicja NOEMAT:
Co to jest przedmiotowy korelat noezy; treść myśli, zdania, jak u Husserla neokantyzm.
Definicja NEGATYWNOŚĆ:
Co to jest do filozofii poprzez Fichtego, rozpropagowany poprzez Hegla, oznaczający zaprzeczenie tego, co jest, na przykład zaprzeczenie tradycji na rzecz nowych wartości, zaprzeczenie świata realnego na rzecz neokantyzm.

Czym jest Neokantyzm znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: