NEOPLATONIZM co to jest
Definicja NEOPLATONIZM. Co znaczy mechanizmów filozoficznych, oparty na schemacie metafizyki.

Co to jest Neoplatonizm

Definicja NEOPLATONIZM: jeden z kilku teocentrycznych mechanizmów filozoficznych, oparty na schemacie metafizyki aleksandryjskiej, będący kontynuacją i rozwinięciem poglądów Platona, gdzie płaszczyzna religijna stanowiła podstawę refleksji filozoficznych, monizm był fundamentalną ideologią pozwalającą wywodzić byt "niższy", ziemski z "wyższego", boskiego, tworząc tym samym emanacyjną postać panteizmu, próbując przezwyciężyć dualizm świata realnego i idealnego, ziemskiego i boskiego; model myślenia naukowego, tak zwany "drogi wzwyż i w dół" ujmował w całość dyscypliny filozoficzne, takie jak na przykład etyka, estetyka, teoria poznania, kosmologia, psychologia; do twórców neoplatonizmu zalicza się w pierwszej kolejności Plotyna i członków szkoły aleksandryjsko-rzymskiej, szkoły syryjskiej i szkoły ateńskiej

Definicja NEGACJA:
Co to jest zaprzeczenie, antyteza; termin stosowany w logice neoplatonizm.
Definicja NIEŚWIADOMOŚĆ:
Co to jest to, co podświadome albo nieuświadomione, głęboko skryte, jak dowodził Freud, ujawniające się zazwyczaj w snach neoplatonizm.
Definicja NEOTOMIZM:
Co to jest zobacz neoscholastyka neoplatonizm.

Czym jest Neoplatonizm znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: