NEOSCHOLASTYKA co to jest
Definicja NEOSCHOLASTYKA. Co znaczy encykliki Leona XIII, odnowiona postać scholastyki, nosząca.

Co to jest Neoscholastyka

Definicja NEOSCHOLASTYKA: za sprawą dziewiętnastowiecznej encykliki Leona XIII, odnowiona postać scholastyki, nosząca także miano neotomizmu; u jej podstaw tkwi przekonanie, iż można pogodzić ze sobą wiarę i rozum, objawienie i naukę, teologię i filozofię. Składały się na nią dwa kierunki myślenia: konserwatywny, propagujący doktrynę tomizmu w niezmienionej postaci i rozwojowy: kontynuacja idei średniowiecznej scholastyki, mistycyzmu, tomizmu, będąca inspiracją twierdzenia: "rozum poszukuje wiary"; kluczowymi ośrodkami naukowymi neoscholastyki były: instytut w Lowanium, uniwersytet w Mediolanie, szkoła w Kolonii, a fundamentalne założenia odnosiły się do kwestii poznawczych (uznawano realizm za narzędzie pozwalające rozumieć świat zewnętrzny, materialny, w okolicy objawienia, akceptowano doświadczenie jako metodę poznawania rzeczywistości) i ontologicznych, stawiając byt boski w centrum zainteresowania, jego doskonałość i istotę istnienia; ponadto przyjmowano konkretność i jednostkowość istnienia, duszę rozumiano jako byt niesamoistny, lecz w okolicy ciała stanowiący składową człowieka, zalecano zacieśnianie związków z edukacją i filozofią współczesną; neoscholastyka przechodziła różne etapy rozwojowe: pierwsza to moment pozytywizmu, druga - odejście od scjentyzmu (przełom XIX i XX w.), trzecia: powrót do metafizyki (start XX w.)

Definicja NEGATYWNOŚĆ:
Co to jest filozofii poprzez Fichtego, rozpropagowany poprzez Hegla, oznaczający zaprzeczenie tego, co jest, na przykład zaprzeczenie tradycji na rzecz nowych wartości, zaprzeczenie świata realnego na rzecz NEOSCHOLASTYKA.
Definicja NOEMAT:
Co to jest przedmiotowy korelat noezy; treść myśli, zdania, jak u Husserla NEOSCHOLASTYKA.
Definicja NEUTRALIZM:
Co to jest sugerujące istnienie doświadczenia czystego w empiryzmie; na przykład Mach i Avenarius dowodzili, iż nie istnieją definicje takie, jak na przykład materia czy atom, istnieją jedynie wrażenia NEOSCHOLASTYKA.

Czym jest Neoscholastyka znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: