NEUTRALIZM co to jest
Definicja NEUTRALIZM. Co znaczy istnienie doświadczenia czystego w empiryzmie; na przykład Mach i.

Co to jest Neutralizm

Definicja NEUTRALIZM: stanowisko teoriopoznawcze, sugerujące istnienie doświadczenia czystego w empiryzmie; na przykład Mach i Avenarius dowodzili, iż nie istnieją definicje takie, jak na przykład materia czy atom, istnieją jedynie wrażenia, "przedmioty" (Mach), na przykład barwy czy dźwięki, świat jest zespołem przedmiotów, i tylko przedmiotów; w założeniach radykalnego empiryzmu Jamesa doświadczenie pierwotne (czyste) jest wolne od interpretacji, wniosków, rozumowań, nie jest ani przedmiotowe, ani podmiotowe, jest neutralne wobec przeciwstawienia przedmiotu i podmiotu; podmiot i element to tylko składniki doświadczenia; podobne stanowisko zajął Russell, ujmując wrażenia jako coś neutralnego: ani obiektywnego, ani subiektywnego, ani psychicznego, ani fizycznego. Zdaniem Russela z takich neutralnych jednostek złożona jest nasz umysł i materia, co prowadzi do wniosku, iż świat jest wprawdzie jednością substancjalną, lecz posiada dwa aspekty: umysłowy i materialny. Umysł nie jest traktowany jak element, lecz jako miejsce spotkania, działania różnych elementów

Definicja NEWMAN JOHN HENRY:
Co to jest angielski filozof, teolog i duchowny, który porzucił anglikanizm na rzecz katolicyzmu. Twierdził, iż prawdziwa jest tylko wiedza konkretna - z kolei operująca abstrakcjami wiedza pojęciowa, której neutralizm.
Definicja NEGACJA:
Co to jest zaprzeczenie, antyteza; termin stosowany w logice neutralizm.
Definicja NATURALIZM:
Co to jest zakładających, iż jedynym bytem poznawalnym i wartym uwagi jest materia, z kolei to, co niematerialne, jak idee, duchy to fikcja, stąd, z jednej strony, częste odwołania do natury, praw w niej neutralizm.

Czym jest Neutralizm znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: