co to jest
Definicja NEW AGE. Co znaczy mający swe korzenie w ruchach hippisowskich przełomu lat.

Co to jest Age New

Definicja NEW AGE: nowa era; współczesny ruch kulturowy, mający swe korzenie w ruchach hippisowskich przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nawiązujący równocześnie do szeroko pojętej kultury azjatyckiej, co przekłada się w określaniu czasów końca XX w. Erą Wodnika; ruch ten krytykuje pragmatyzm, racjonalizm współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństw, z drugiej - propaguje renesans ducha w życiu kulturalnym, cywilizacyjnym, ekologiczny sposób życia, powrót do natury nawet za cenę postępu technicznego

Definicja NOEMAT:
Co to jest przedmiotowy korelat noezy; treść myśli, zdania, jak u Husserla new age.
Definicja NATURA:
Co to jest starożytnych Greków słowo oznaczał rozrastanie się , stawanie się ; to, co jest od początku w przyrodzie, co nie ulega w niej zmianie; prawo, zasada rządząca przyrodą utożsamiana z ładem kosmicznym new age.
Definicja NEWMAN JOHN HENRY:
Co to jest angielski filozof, teolog i duchowny, który porzucił anglikanizm na rzecz katolicyzmu. Twierdził, iż prawdziwa jest tylko wiedza konkretna - z kolei operująca abstrakcjami wiedza pojęciowa, której new age.

Czym jest Age New znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: