NEWMAN JOHN HENRY co to jest
Definicja NEWMAN JOHN HENRY. Co znaczy i duchowny, który porzucił anglikanizm na rzecz katolicyzmu.

Co to jest Henry John Newman

Definicja NEWMAN JOHN HENRY: (1801-1890) - angielski filozof, teolog i duchowny, który porzucił anglikanizm na rzecz katolicyzmu. Twierdził, iż prawdziwa jest tylko wiedza konkretna - z kolei operująca abstrakcjami wiedza pojęciowa, której przewarzająca część ludzi daje przewagę z racji na jej ogólność i prostotę, nie jest w stanie uchwycić indywidualnego charakteru konkretnej rzeczy czy człowieka. Z tego powodu nie należy wyżej stawiać ogólnych, udowodnionych logicznie twierdzeń od wynikłych z konkretnej, realnej sytuacji poznawczej przeświadczeń, których logicznie udowodnić nie sposób (zresztą, jak zauważył Newman u podstaw logiki także znajdują się przeświadczenia nie do udowodnienia). Przeświadczenia te, powstające, jego zdaniem, dzięki posiadanej poprzez każdego człowieka bezpośredniej intuicji rzeczywistości i indywidualnej (różnej dla każdego umysłu) umiejętności rozumowania, którą Newman zwał zmysłem wnioskowania (illative sense), stanowią odrębny, uprzywilejowany rodzaj wiedzy; jednym z takich konstytutywnych przeświadczeń jest nie dające się przekonywająco udowodnić istnienie Boga. Ten antyscholastyczny fideizm Newmana odnowił w kościele katolickim tradycję augustyńską

Definicja NATURA CZŁOWIEKA:
Co to jest cech wrodzonych i nabytych u człowieka, które pojawiają się w procesie wychowania, oddziaływania środowiska, i tym podobne; problemem tym zajmowali się między innymi tacy filozofowie jak Arystoteles newman john henry.
Definicja NATURA:
Co to jest starożytnych Greków słowo oznaczał rozrastanie się , stawanie się ; to, co jest od początku w przyrodzie, co nie ulega w niej zmianie; prawo, zasada rządząca przyrodą utożsamiana z ładem kosmicznym newman john henry.
Definicja NEOKRYTYCYZM:
Co to jest przypisywane Renouvierowi, odwołujące się częściowo do filozofii Kanta, a częściowo do filozofii Hume´a, zawierające tezy o istnieniu jedynie zjawisk i niczego poza nimi (fenomenizm), uznające, iż newman john henry.

Czym jest Henry John Newman znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: