NICOŚĆ/NIEBYT co to jest
Definicja NICOŚĆ/NIEBYT. Co znaczy widzenia fizyki to próżnia; tak rozumiał nicość między innymi.

Co to jest Niebyt Nicość

Definicja NICOŚĆ/NIEBYT: definicja o wielu znaczeniach; z punktu widzenia fizyki to próżnia; tak rozumiał nicość między innymi Parmenides, który definiował ją jako coś, co nie istnieje, czego nie ma, niebyt; Dla Hegla nicość ujawnia się człowiekowi, kiedy doświadcza stanów lękowych, spowodowanych, na przykład depresją, dekadentyzmem; wg egzystencjalistów nicość to świadomość tego, iż się umrze, iż nastąpi definitywny kres naszego istnienia, dlatego prowokuje do ucieczki przed nią, wywołuje trwogę, jest namacalną rzeczywistością, w świetle której inne byty wydają się być abstrakcją, fikcją

Czym jest Niebyt Nicość znaczenie w Słownik filozofia N .