NIESKOŃCZONOŚĆ co to jest
Definicja NIESKOŃCZONOŚĆ. Co znaczy pozytywny stan, ograniczający skończoność, która w relacji do.

Co to jest Nieskończoność

Definicja NIESKOŃCZONOŚĆ: wg Malebranche´a to pierwotny i pozytywny stan, ograniczający skończoność, która w relacji do niej jest wtórna

Definicja NAUKI IDIOGRAFICZNE:
Co to jest niemieckiego uczonego Windelbanda to edukacji zajmujące się faktami, poszukujące i badające to, co jest jednostkowe, jednorazowe, indywidualne i z tego powodu będące bliżej rzeczywistości; do tych nieskończoność.
Definicja NIETZSCHE FRIEDRICH:
Co to jest filozof niemiecki, twórca oryginalnej, antysystemowej i antyakademickiej doktryny filozoficznej, której w najwyższym stopniu charakterystycznymi cechami są: witalizm, poznawczy i etyczny relatywizm i nieskończoność.
Definicja NEUTRALIZM:
Co to jest teoriopoznawcze, sugerujące istnienie doświadczenia czystego w empiryzmie; na przykład Mach i Avenarius dowodzili, iż nie istnieją definicje takie, jak na przykład materia czy atom, istnieją jedynie nieskończoność.

Czym jest Nieskończoność znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: