NIESKOŃCZONOŚĆ co to jest
Definicja NIESKOŃCZONOŚĆ. Co znaczy pozytywny stan, ograniczający skończoność, która w relacji do.

Co to jest Nieskończoność

Definicja NIESKOŃCZONOŚĆ: wg Malebranche´a to pierwotny i pozytywny stan, ograniczający skończoność, która w relacji do niej jest wtórna

Definicja NADJA¬Ń:
Co to jest Freuda to warstwa psychiki ludzkiej nadbudowująca się nad jaźnią, będąca swoistym wentylem bezpieczeństwa, przez który człowiek daje upust skrywanym popędom, pierwotnym żądzom, w sposób wysublimowany nieskończoność.
Definicja NATURA:
Co to jest starożytnych Greków słowo oznaczał rozrastanie się , stawanie się ; to, co jest od początku w przyrodzie, co nie ulega w niej zmianie; prawo, zasada rządząca przyrodą utożsamiana z ładem kosmicznym nieskończoność.
Definicja NEOPOZYTYWIZM:
Co to jest filozoficzna, która pojawiła się w I połowie XX w., nawiązująca do pozytywizmu Comte´a, jej inicjatorami byli niemieccy profesorowie Schlick i Carnap, tworzący z innymi tak zwany Koło Wiedeńskie nieskończoność.

Czym jest Nieskończoność znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: