NIHILIZM co to jest
Definicja NIHILIZM. Co znaczy zasad; termin wprowadzony poprzez F. H. Jacobiego na oznaczenie.

Co to jest Nihilizm

Definicja NIHILIZM: odrzucenie, negacja wszelkich wartości, zasad; termin wprowadzony poprzez F. H. Jacobiego na oznaczenie skrajnego idealizmu teoriopoznawczego; dla Gorgiasza nihilizm sprowadzał się do trzech twierdzeń: 1. nie ma nic, 2. gdyby coś było, nie byłoby to poznawalne, 3. gdyby było poznawalne, to nie mogłoby być obiektem porozumienia się pomiędzy ludźmi. Nihilizm był kojarzony z postawami dekadenckimi końca XIX w., jako stan beznadziei i bezsensu ludzkiego życia. Później był słowem postaw rewolucyjnych w Rosji na przełomie XIX i XX w., kiedy postanowiono obalić cara; postawie nihilistycznej dał słowo w swoich dziełach Nietzsche, który wykazywał bezwartościowość tego, co powszechnie uznaje się za wartościowe

Definicja NEOFITA:
Co to jest żarliwy wyznawca jakiejś idei; człowiek nawrócony na wiarę nihilizm.
Definicja NEGACJA:
Co to jest zaprzeczenie, antyteza; termin stosowany w logice nihilizm.
Definicja NICOŚĆ/NIEBYT:
Co to jest znaczeniach; z punktu widzenia fizyki to próżnia; tak rozumiał nicość między innymi Parmenides, który definiował ją jako coś, co nie istnieje, czego nie ma, niebyt; Dla Hegla nicość ujawnia się nihilizm.

Czym jest Nihilizm znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: