NOEZA co to jest
Definicja NOEZA. Co znaczy zbudowany na intuicji, a więc hipotetyczny, dający się pojąć tylko.

Co to jest Noeza

Definicja NOEZA: podmiotowy korelat noematu; sąd zbudowany na intuicji, a więc hipotetyczny, dający się pojąć tylko rozumem, jak u Husserla

Definicja NOUMEN:
Co to jest rzecz sama w sobie, wg Kanta elementy poznawalne rozumowo, istniejące poza naszym umysłem, w które się wierzy; zobacz fenomen noeza.
Definicja NICOŚĆ/NIEBYT:
Co to jest znaczeniach; z punktu widzenia fizyki to próżnia; tak rozumiał nicość między innymi Parmenides, który definiował ją jako coś, co nie istnieje, czego nie ma, niebyt; Dla Hegla nicość ujawnia się noeza.
Definicja NOMINALIZM:
Co to jest doktryna filozoficzna zaprzeczająca istnieniu platońskich idei, traktująca je jedynie jako wyrazy, którym nie odpowiada żadna rzeczywistość; myśl tę podjęli Hume i Kant, określając granice poznania noeza.

Czym jest Noeza znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: