NORMATYWNY co to jest
Definicja NORMATYWNY. Co znaczy jego cechy, na przykład zachowanie normatywne to zachowanie zgodne.

Co to jest Normatywny

Definicja NORMATYWNY: odnoszący się do prawa, posiadający jego cechy, na przykład zachowanie normatywne to zachowanie zgodne z prawem; dla Wundta to sposobność wydawania sądów logicznych, etycznych i estetycznych, bo definicja to należy do nauk "normatywnych", takich jak logika czy etyka, gdyż zawierają stwierdzenia oceniające, wyrokujące, definiujące, będące miarą, punktem odniesienia, wzorem dla dokonań praktycznych

Definicja NOMINALIZM:
Co to jest doktryna filozoficzna zaprzeczająca istnieniu platońskich idei, traktująca je jedynie jako wyrazy, którym nie odpowiada żadna rzeczywistość; myśl tę podjęli Hume i Kant, określając granice poznania normatywny.
Definicja NEOPLATONIZM:
Co to jest teocentrycznych mechanizmów filozoficznych, oparty na schemacie metafizyki aleksandryjskiej, będący kontynuacją i rozwinięciem poglądów Platona, gdzie płaszczyzna religijna stanowiła podstawę normatywny.
Definicja NOUS:
Co to jest termin stosowany poprzez Anaksagorasa na ustalenie ruchu; Platon nazywał tak rozumną część duszy normatywny.

Czym jest Normatywny znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: