OBECNOŚĆ co to jest
Definicja OBECNOŚĆ. Co znaczy określonym miejscu, właściwość różnicująca bycie człowieka od bycia.

Co to jest Obecność

Definicja OBECNOŚĆ: świadomość istnienia, przebywania w określonym miejscu, właściwość różnicująca bycie człowieka od bycia przedmiotu; jedno z podstawowych pojęć filozofii Heideggera

Definicja OBJAWIENIE:
Co to jest rodzaj olśnienia, prawdy, spływającej na człowieka, będącego w stanie mistycznym, kiedy obcuje on z bóstwem obecność.
Definicja OBSERWACJA:
Co to jest naukowego, którego rezultat poprzedza hipotezę i weryfikację; rozróżnia się obserwację naturalną i naukową; pierwsza to postrzeganie elementów, druga to odczyt danych z instrumentów naukowych obecność.
Definicja OPÓR:
Co to jest w założeniach filozofii Maine´a de Birana składnik wysiłku, granica jaźni, poza którą doświadczamy jedynie tego, co jaźnią nie jest obecność.

Czym jest Obecność znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: