OBIEKT co to jest
Definicja OBIEKT. Co znaczy to w okolicy zdarzeń stały obiekt przyrody, ujmowany spostrzeżeniami.

Co to jest Obiekt

Definicja OBIEKT: rzecz, element; w filozofii Whiteheada to w okolicy zdarzeń stały obiekt przyrody, ujmowany spostrzeżeniami lub pojęciowo; spostrzeżeniami ujmuje się "rzeczy" życia potocznego, pojęciami - obiekty edukacji, na przykład atomy

Definicja OCZYWISTOŚĆ:
Co to jest prawdy; to, co subiektywne, staje się obiektywne, oczywiste, udowodnione; na przykład Kartezjusz uważał oczywistość za cechę idei; dla Hegla to obiekt antytezy: obiektywny - subiektywny; w filozofii obiekt.
Definicja OPTYMIZM:
Co to jest oznaczające pozytywne myślenie o świecie mimo przeciwności losu, stan ducha wynikający z aktywności człowieka, na przykład dla Leibniza to suma pozytywnych zjawisk na świecie przewyższająca liczba obiekt.
Definicja OKAZJONALIZM:
Co to jest teoria Malebranche´a, zakładająca istnienie przyczyn - okazji, na skutek których są możliwe zmiany w świecie. Siłą sprawczą tych zmian miałby być Bóg, zdolny wpływać na sferę materii i sferę ducha obiekt.

Czym jest Obiekt znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: