OBIEKTYWNY co to jest
Definicja OBIEKTYWNY. Co znaczy podmiotu, na przykład świat fizyczny albo świat dający się poznać.

Co to jest Obiektywny

Definicja OBIEKTYWNY: powszechny, istniejący niezależnie od podmiotu, na przykład świat fizyczny albo świat dający się poznać obiektywnie, tzn. dzięki ogólnie służących prawideł, zasad, powszechnie obowiązujących narzędzi

Definicja ORTODOKSJA:
Co to jest ściśle przestrzeganie reguł, wierność doktrynie, rygoryzm, synonim heterodoksji, zobacz ortodoksi arabscy obiektywny.
Definicja OBOWIˇZEK:
Co to jest należy uczynić, co jest nam nakazane na przykład poprzez Boga; nakaz uwarunkowany wolnością; u Kanta: imperatyw moralny, głos sumienia ( Rousseau), świadomość socjalna nakazująca określone zachowania obiektywny.
Definicja ONTYCZNY:
Co to jest dotyczący refleksji filozoficznej nad tym, co jest, nad obiektami obecnymi w świecie obiektywny.

Czym jest Obiektywny znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: