OBSERWACJA co to jest
Definicja OBSERWACJA. Co znaczy rezultat poprzedza hipotezę i weryfikację; rozróżnia się obserwację.

Co to jest Obserwacja

Definicja OBSERWACJA: "narzędzie" poznania naukowego, którego rezultat poprzedza hipotezę i weryfikację; rozróżnia się obserwację naturalną i naukową; pierwsza to postrzeganie elementów, druga to odczyt danych z instrumentów naukowych

Definicja OBOWIˇZEK:
Co to jest należy uczynić, co jest nam nakazane na przykład poprzez Boga; nakaz uwarunkowany wolnością; u Kanta: imperatyw moralny, głos sumienia ( Rousseau), świadomość socjalna nakazująca określone zachowania obserwacja.
Definicja ORGANICYZM:
Co to jest w dwóch znaczeniach: 1. teoria socjalna, porównująca społeczeństwo do organizmu i tłumacząca jego działanie przez funkcjonowanie organizmu biologicznego, jak to miało miejsce u Comte´a, 2. pogląd obserwacja.
Definicja ORTODOKSI ARABSCY:
Co to jest średniowiecznych filozofów sceptyków, którzy odbierali filozofii, jako nauce, rację bytu, bo wg nich nie jest ona w stanie podołać wyzwaniom rzuconym jej poprzez świat i człowieka, na przykład nie obserwacja.

Czym jest Obserwacja znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: