OCKHAMIZM co to jest
Definicja OCKHAMIZM. Co znaczy stworzona poprzez Ockhama, będąca w opozycji do ówczesnej.

Co to jest Ockhamizm

Definicja OCKHAMIZM: średniowieczna doktryna filozoficzna stworzona poprzez Ockhama, będąca w opozycji do ówczesnej scholastyki, dająca podwaliny pod nową filozofię, rozumianą jako naukę krytyczną i stawiającą na doświadczenie jako narzędzie poznawcze świata, której definicje i postawy myślowe przejął między innymi Kopernik, Galileusz, Kartezjusz i filozofowie oświecenia. Do głównych jej cech zalicza się: przyjęcie postawy krytycznej w badaniach naukowych, rozróżnienie, oddzielenie wiary i rozumu, skierowanie uwagi badawczej na przyrodę i zagadnienia epistemologiczne, nadanie rangi narzędzia badawczego intuicji, odejście od spekulacji czysto pojęciowych, rozumianych jako źródło poznania

Czym jest Ockhamizm znaczenie w Słownik filozofia O .