OCZYWTOŚĆ co to jest
Definicja OCZYWISTOŚĆ. Co znaczy subiektywne, staje się obiektywne, oczywiste, udowodnione; na.

Co to jest Oczywistość

Definicja OCZYWISTOŚĆ: inne ustalenie prawdy; to, co subiektywne, staje się obiektywne, oczywiste, udowodnione; na przykład Kartezjusz uważał oczywistość za cechę idei; dla Hegla to obiekt antytezy: obiektywny - subiektywny; w filozofii Brentana to fundamentalne kryterium sądów, stwierdzające ich prawdziwość, a nie ich zgodność z rzeczywistością; prawdziwość ta bazuje na przyjęciu przesłanek nie wymagających dowodu; prawdą jedynie to jest, co jest oczywiste albo to, co z tej oczywistości wynika; sąd oczywisty to taki sąd, który nie pozostawia wątpliwości co do swej prawdziwości

Definicja ORTODOKSJA:
Co to jest ściśle przestrzeganie reguł, wierność doktrynie, rygoryzm, synonim heterodoksji, zobacz ortodoksi arabscy oczywistość.
Definicja OKULTYZM:
Co to jest wiedza tajemna kojarzona z jasnowidzeniem, telepatią, spirytualizmem, magią, uczuciowym przyciąganiem się ludzi odmiennych płci oczywistość.
Definicja ONTOGENEZA:
Co to jest przekształcanie się organizmu od stadium zarodkowego do śmierci, które powtarza filogenezę oczywistość.

Czym jest Oczywistość znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: