ONTYCZNY co to jest
Definicja ONTYCZNY. Co znaczy dotyczący refleksji filozoficznej nad tym, co jest, nad obiektami.

Co to jest Ontyczny

Definicja ONTYCZNY: dotyczący refleksji filozoficznej nad tym, co jest, nad obiektami obecnymi w świecie

Definicja ORYGENES:
Co to jest najsławniejszy filozof pierwszych wieków chrześcijaństwa; pochodził z Aleksandrii, wprowadził aleksandryjski model metafizyczny do religii chrześcijańskiej. Podobnie jak Filon sądził, iż między ontyczny.
Definicja ORGANICYZM:
Co to jest w dwóch znaczeniach: 1. teoria socjalna, porównująca społeczeństwo do organizmu i tłumacząca jego działanie przez funkcjonowanie organizmu biologicznego, jak to miało miejsce u Comte´a, 2. pogląd ontyczny.
Definicja OBIEKTYWIZACJA:
Co to jest mechanizm przechodzenia od tego, co subiektywne, wewnętrzne, jednostkowe do tego, co obiektywne, zewnętrzne, ogólne, powszechne, uniwersalne ontyczny.

Czym jest Ontyczny znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: