OSOBA co to jest
Definicja OSOBA. Co znaczy któremu równocześnie przypisuje się cechy cielesne, duchowe i stany.

Co to jest Osoba

Definicja OSOBA: inteligentny byt myślący ( Locke), któremu równocześnie przypisuje się cechy cielesne, duchowe i stany świadomości, jak chce Strawson, "substancja racjonalna, niepodzielna i indywidualna" ( św. Tomasz); dla personalistów to wartościujące ustalenie człowieka, będącego obiektem szacunku, nosiciela praw i wartości, nie pozwalającego się zamknąć w jakichkolwiek klasyfikacjach

Definicja OBJAWIENIE:
Co to jest rodzaj olśnienia, prawdy, spływającej na człowieka, będącego w stanie mistycznym, kiedy obcuje on z bóstwem osoba.
Definicja ONTOGENEZA:
Co to jest przekształcanie się organizmu od stadium zarodkowego do śmierci, które powtarza filogenezę osoba.
Definicja OCKHAM WILHELM:
Co to jest średniowieczny filozof i teolog pochodzenia angielskiego, zwany Doktorem Niezwyciężonym, franciszkanin, kluczowy przedstawiciel prądu filozoficznego zwanego krytycyzmem, będącego reakcją na osoba.

Czym jest Osoba znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: