PANLOGIZM co to jest
Definicja PANLOGIZM. Co znaczy poznawalny rozumowo, ponieważ wszystko jest w nim logiczne, celowe.

Co to jest Panlogizm

Definicja PANLOGIZM: stanowisko głoszące, że świat jest poznawalny rozumowo, ponieważ wszystko jest w nim logiczne, celowe, uporządkowane, niezbędne, a jeżeli tej konieczności nie dostrzegamy, to oznacza, iż nasz umysł jest niedoskonały ( Leibniz); wg Hegla panlogizm ujawniał się w pierwotnej naturze bytu, ponieważ jest on natury logicznej, podobnie jak myśl, której składnikiem jest definicja i ogólność; skoro byt jest natury logicznej, także jego postęp musi być logiczny, racjonalny; każdy jego stan wynika z poprzedniego, a co jest logiczne, jest niezbędne, zatem rzeczywistość objawia się jako niezbędna, tzn. zgodna z rozumem; przedstawiciele szkoły marburskiej uważali, iż teoria poznania jest równocześnie teorią bytu, nie ma gdyż innego bytu niż poznawany i nie ma innego poznania niż poznanie bytu; swą filozofię nazywali logiką rozumianą jako pochodną logosu, a więc rozumu, a nie jako naukę we współczesnym tego słowa znaczeniu;

Definicja PREDYKAT:
Co to jest termin gramatyczny i logiczny, określający to, co zostało powiedziane w odniesieniu do podmiotu rozumianego w znaczeniu gramatycznym albo filozoficznym PANLOGIZM.
Definicja PRZESTRZEŃ:
Co to jest które w dziejach edukacji różnie definiowano, jednak zazwyczaj ujmowano jako atrybut materii i przez wzgląd na czasem; dla Kanta przestrzeń oznaczała subiektywny twór poznającego podmiotu, będący z PANLOGIZM.
Definicja POSTULAT:
Co to jest fundamentalne twierdzenie konieczne w systemie dowodzenia, które należy przyjąć. W krytyce praktycznego rozumu Kanta odnajdujemy trzy postulaty: wolność, nieśmiertelność duszy i istnienie Boga PANLOGIZM.

Czym jest Panlogizm znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: