PAŃSTWO co to jest
Definicja PAŃSTWO. Co znaczy gdzie prawa indywidualne zostały podporządkowane prawom ogólnym.

Co to jest Państwo

Definicja PAŃSTWO: dla Platona to organizacja socjalna, gdzie prawa indywidualne zostały podporządkowane prawom ogólnym, państwowym, ponieważ one gwarantują stałość i powszechność systemową, co zapewnia bezpieczeństwo obywatelom; obywatele z kolei powinni być ludźmi światłymi, wykształconymi, jednak w sposobie myślenia i odczuwania stali, ponieważ to natomiast gwarantuje harmonię współżycia społecznego; dlatego w takim kraju nie ma miejsca na przykład dla poetów, którzy z natury rzeczy są indywidualistami, podlegającymi wahaniom emocjonalnym; struktura państwa powinna być hierarchiczna, a równocześnie przypominająca organizm, gdzie każdy zna własne miejsce i robi to, co do niego należy; dla Rousseau kraj to twór ludzkiej działalności, będący tak faktycznie źródłem zła, bo znosi równość pomiędzy ludźmi (istnieją przecież stany socjalne), sankcjonuje prawo, które nie jest równe dla wszystkich, wprowadza podział terytorialny, jest czymś, co jest wbrew naturze; wg Hobbesa to struktura stworzona na mocy niepisanej umowy socjalnej, gdzie każdy obywatel zrzeka się części przysługujących mu naturalnych praw i trzyma na wodzy instynkty za cenę poczucia bezpieczeństwa i uniknięcia lęków egzystencjalnych, aby system państwa sprawnie funkcjonował; jego zdaniem jedyną metodą rządzenia powinna być monarchia; wg Hegla to najwyższa forma rozwoju społecznego, do której musi dojść duch obiektywny, to jest zatem twór niezbędny, nieprzypadkowy, wynikający z logiki dziejów, z logiki istnienia bytu, dlatego obywatele służą państwu, nie odwrotnie

Definicja PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI:
Co to jest rewolucyjnej zmiany podejścia do odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej poprzez Kartezjusza. Wskazał on na człowieka jako źródło, gdzie należy szukać naszej wiedzy o otaczającym nas państwo.
Definicja PRZYJEMNOŚĆ:
Co to jest wg cyrenaików i Epikura to stan pozytywny, jedyne dobro, aczkolwiek przelotne, chwilowe, które dla człowieka powinno być celem życia; ma związek z ciałem państwo.
Definicja PSYCHIK:
Co to jest wg gnostyków człowiek posiadający duszę państwo.

Czym jest Państwo znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: