Krzyżówka PIĘKNO co to jest
Definicja PIĘKNO. Co znaczy starożytni Grecy pięknem nazywali to, co godne uznania lub to, co dobre co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest Piękno

Definicja PIĘKNO: (gr. to kalon) - kategoria estetyczna; starożytni Grecy pięknem nazywali to, co godne uznania lub to, co dobre; dla Platona definicja to było równoznaczne z "pięknem moralnym" - zaletą charakteru; Arystoteles uważał za piękne to, co jest dobre i przyjemne; w odniesieniu do sztuki za piękne uważano to, co posiada proporcję, symetrię rozumianą jako prawidłowość kosmiczną, absolutną, intelektualną; nieco potem w pojęciu piękna widziano to, co symetryczne w połączeniu z tym, co poprawne, zgodne z naturą, wykorzystując na ustalenie piękna definicja eurytmii, oznaczające prawidłowość zmysłową, optyczną, akustyczną (piękno dla oczu i uszu); u schyłku starożytności pięknem była proporcja części do innych części i do całości w połączeniu z barwą (euchroia). Dla Hegla piękno to postać ducha absolutnego, gdzie stapia się syntetycznie rzeczywistość z myślą, treść z metodą; dzieje piękna podzielone są, jego zdaniem, na trzy okresy: sztuka wschodnia (symboliczna), klasyczna (połączenie formy i treści), chrześcijańska (treść ma przewagę nad metodą)

Co znaczy PRAWDA NAUKOWA:
Porównanie zdaniem Galileusza to prawda odnosząca się do wszystkiego, ukazująca istotę wszystkich zjawisk poddawanych badaniom piękno co znaczy.
Krzyżówka PRZEDROZUMIENIE:
Dlaczego podstawowych pojęć w fenomenologii Husserla i Heideggera, oznaczające intuicyjne rozumienie czegoś, posiadanie wiedzy a priori, bez której niemożliwe byłoby rozumienie obiektywne, naukowe piękno krzyżówka.
Co to jest POSTAWA APOLLIŃSKA:
Jak lepiej Nietzschego ustalenie postawy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co jasne, przejrzyste, opanowane, zrównoważone, harmonijne, doskonałe. Nazwa zaczerpnięta od imienia greckiego boga, Apollina piękno co to jest.

Czym jest Piękno znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: