PITAGOREIZM co to jest
Definicja PITAGOREIZM. Co znaczy było: 1. odkrycie stosunków liczbowych odpowiadających.

Co to jest Pitagoreizm

Definicja PITAGOREIZM: doktryna filozoficzna, której istotą było: 1. odkrycie stosunków liczbowych odpowiadających konsonansowi w muzyce i uznanie ich za podstawę rozumienia wszelkiego porządku 2. przełożenie porządku muzycznego na porządek kosmosu 3. przypisywanie liczbom rzeczy i traktowanie ich za praprzyczynę, z której powstał świat 4. stwierdzenie, iż porządek kosmosu powstaje poprzez postawienie granicy (parzystość liczb) na tym, co nieograniczone (nieparzystość liczb) 5. przekonania, iż uprawianie filozofii jest metodą zbawienia przez zbliżanie duszy filozofa w okresie filozoficznej kontemplacji do boga i przerwanie z tego powodu jej wiecznej wędrówki reinkarnacyjnej 6. kultywowanie przeświadczenia, iż im lepiej się coś zna, tym bardziej się do tego czegoś upodabniamy; poglądy pitagorejskie wykorzystywali w swych rozważaniach między innymi Anaksymander, Arystoteles, Platon

Definicja POSTMODERNIZM:
Co to jest artystyczny, który pojawił się w sztuce drugiej połowy XX w., refleksja filozoficzna nawiązująca do czasów końca XIX w. (modernizm), głosząca upadek współczesnych autorytetów, religii, mechanizmów pitagoreizm co to jest.
Definicja PATRYSTYKA:
Co to jest filozoficzny tworzony w II-VIII w. przed naszą erą poprzez ojców Kościoła, kładący podwaliny doktrynalne pod filozofię chrześcijańską; patrystyka dzieliła się na apologetyczną (obrona wiary wobec pitagoreizm definicja.
Definicja PANOWANIE NAD SOBˇ:
Co to jest jedna z czterech cnót, w okolicy mądrości, męstwa i sprawiedliwości, ustalonych poprzez Platona, odnosząca się do tej części duszy, którą zwie się pożądaniem pitagoreizm co znaczy.

Czym jest Pitagoreizm znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: