PLATONIZM co to jest
Definicja PLATONIZM. Co znaczy zawierającej następujące założenia: 1. prymat tego, co najlepsze.

Co to jest Platonizm

Definicja PLATONIZM: nazwa doktryny filozoficznej, zawierającej następujące założenia: 1. prymat tego, co najlepsze, nad tym, co realne 2. istnienie duszy i ciała zależnego od niej 3. prymat wiedzy wrodzonej, rozumowej nad zmysłową 4. uznanie sposoby dialektycznej za główną z metod naukowych 5. celem życiowym człowieka powinno być zabieganie o dobra najlepsze, a nie realne czy materialne

Definicja POTENCJA:
Co to jest siła, synonim energii; Arystoteles utożsamiał ją z materią; dla św. Tomasza to sposobność zaistnienia platonizm.
Definicja PRZYCZYNA CELOWA:
Co to jest Arystotelesa jedna z czterech zasad tłumacząca własności przedmiotu, sposób jego istnienia, rodzaj powody tkwiącej w rzeczach, zwanej również teleologiczną, z racji na którą coś się dzieje albo platonizm.
Definicja PSYCHOLOGIA POSTACI:
Co to jest psychologii powstałej za sprawą Martina Wertheimera, badającej strukturę życia psychicznego człowieka. Jej fundamentalnym założeniem to jest, iż wszelkiego rodzaju uczucia, wrażenia należy ujmować platonizm.

Czym jest Platonizm znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: